Personvernerklæring

Retningslinjer for personvern for FruktKlient AS

27.07.2023

Fruklient AS
OrgNr: 921252838
Tlf: 90969355

Ditt personvern blir tatt hensyn til av oss i utviklingen av alle våre produkter. Våres retningslinjer for personvern gir en generell forklaring på hvordan vi mottar informasjon om deg, og hva vi gjør med den etter at vi har fått den. Du kan også lese varsler om personvern og vanlige spørsmål vedrørende våre produkter for å få nærmere informasjon når det gjelder alle våre produkter og tjenester.

Hvem er du ?

Personer med tilknytning til FruktKlient AS eller som brukere av vår programvare kan deles inn i tre grupper:

  1. KUNDE: Kunde hos FruktKlient AS som pakkeri, fruktlager, forskning eller andre organisasjoner som bruker vår programvare. Dette gjelder også potensielle kunder som vi har eller har hatt kontakt med.
  2. PRODUSENT: Medlem i pakkeri/fruktlager som er KUNDE hos oss.
  3. BRUKER: Ansatt eller annen ekstern bruker i pakkeri/fruktlager som er KUNDE hos oss. Ekstern bruker kan være kommune, rådgivning eller andre som pakkeri/fruktlager velger å gi adgang til informasjon i vår programvare.

Hva mener vi med «personopplysninger»?

Vår oppfatning av «personopplysninger» er informasjon som identifiserer deg, f.eks. navn, telefon eller e-postadresse. All annen informasjon som faller utenom dette, er «ikke-personlig informasjon».

Hvis vi lagrer personopplysningene dine med ikke-personlig informasjon, vil vi betrakte kombinasjonen av disse som personopplysninger. Hvis vi fjerner alle personopplysninger fra et datasett, vil resten av informasjonen være ikke-personlig.

Hvordan får vi tak i informasjon om deg?

Vi får vi tak i informasjon om deg når:

  • KUNDE: Du er kunde hos FruktKlient AS eller ønsker tilbud på produkter fra FruktKlient AS
  • PRODUSENT: Du blir registrert som produsent i et fruktlager / pakkeri som er KUNDE.
  • BRUKER: Du er ansatt eller ekstern brukar av FruktKlient hos et fruktlager/pakkeri som er KUNDE.

Hva vi gjør med denne informasjonen etter at vi har fått den?

KUNDE: Vi vil bruke kontaktinformasjon for oppfølging og oppdatering av vår programvare, samt annen vanlig kundekontakt som f.eks fakturering.

PRODUSENT: Som medlem av samvirkeselskap og når du leverer varer som blir videresolgt til forbruker så må vareflyt og opprinnelse dokumenteres. Dette betyr at informasjon om deg, dine produkter og din produksjon blir overført fra pakkeri/fruktlager til samvirkeforetak / grossist via vår programvare.

Vi kan kan også bruke denne informasjonen som en hjelp til å levere og forbedre våre produkter og tjenester til deg.

Pakkeri/fruktlager må ha en personvernerklæring med deg som regulerer dette, samt eventuell deling av data med grossist, forskning, statlige organisasjoner eller andre.

BRUKER: Vi har normal ikke bruk for denne informasjonen, men den kan brukes av oss for å forbedre våre produkter og tjenester til deg

Når deler vi informasjonen din med andre?

  • Vi deler i utgangspunktet ikke informasjon med andre.
  • PRODUSENT: Ditt pakkeri/fruktlager kan be oss dele informasjon med grossist, forskning, statlige organisasjoner og andre.
  • Når loven krever det. Vi følger loven når vi mottar forespørsler om deg fra en offentlig myndighet eller som er relatert til et søksmål. Vi vil underrette deg når vi blir bedt om å overlevere personopplysninger på denne måten, med mindre vi har fått et juridisk forbud mot å gjøre det. Når vi mottar slike forespørsler, utleverer vi bare personopplysningene dine hvis vi i god tro tror at loven pålegger oss å gjøre det. Ingen ting i disse retningslinjene har til hensikt å begrense eventuelle juridiske forsvar eller protester du måtte ha overfor tredjeparts forespørsel om å videreformidle informasjonen din.
  • Når vi mener det er nødvendig for å forhindre at du eller andre blir påført skade. Vi vil bare dele informasjonen din på denne måten hvis vi i god tro mener at det er rimelig nødvendig for å beskytte dine rettigheter, din eiendom eller sikkerhet, våre andre brukere eller offentligheten.

Hvordan lagrer og beskytter vi personopplysningene dine?

Vi er opptatt av å beskytte personopplysningene dine etter at vi har fått dem. Vi implementerer fysiske, forretningsmessige og tekniske sikkerhetstiltak. Hvis vi, til tross for våre anstrengelser, oppdager et brudd på sikkerheten, vil vi varsle deg, slik at du kan iverksette nødvendige tiltak for å beskytte deg.

Vi ønsker heller ikke å oppbevare personopplysningene dine lenger enn vi behøver, så vi beholder dem bare så lenge det er nødvendig for det formålet vi samlet dem inn for. Etter at vi ikke trenger dem lenger, iverksetter vi tiltak for å tilintetgjøre dem, med mindre vi er lovpålagt å beholde dem lenger.

PRODUSENT og BRUKER: Vi lagrer ikke dine data utover behov for å teste og utvikle våre produkter, og de slettes når vi ikke har behov for de lenger.

KUNDE: Vi må ha informasjon om deg så lenge du er kunde hos oss. Om du ikke gir beskjed om dine data skal slettes når eventuelt kundeforholdet blir avsluttet så beholder vi de for dokumentasjon av tidligere kundeforhold.

Hva annet burde du vite?

Vi vil IKKE bruke informasjon om deg eller din produksjon til reklame, profilering, eller videreformidle slik informasjon til andre.

Vi lager IKKE personprofiler basert på informasjon om deg eller dine transaksjoner.

PRODUSENT og BRUKER: Du har fullt innsyn i dine data i FruktKlient via KUNDE.
KUNDE: Du kan når som helst be om innsyn i informasjon vi har lagret om deg.

 

Hva skjer hvis vi endrer disse retningslinjene for personvern eller noen av våre varsler om personvern?

Vi må kanskje endre disse retningslinjene og varslene. Oppdateringene vil bli lagt ut på nettet. Hvis endringene er omfattende, vil vi annonsere oppdateringen gjennom våre vanlige kanaler for slike kunngjøringer som f.eks vår hjemmeside eller ditt fruktlager / pakkeri sine hjemmesider. Hvis du fortsetter å bruke produktet eller tjenesten etter at slike endringer trer i kraft, bekrefter du at du godtar slike endringer. Vi vil oppgi en ikrafttredelsesdato øverst på siden for å gjøre gjennomgangen enklere for deg.

Kontakt oss

PRODUSENT og BRUKER: Om du har noen spørsmål angående pakkeri/fruktlager så ta kontakt ditt pakkeri/fruktlager som er behandlingsansvarlig. Har du sprøsmål om hvordan vi håndterer dine data så ta kontakt med oss (FruktKlient AS).

KUNDE: Ta kontakt med oss (FrukKlient AS).