FruktKlient AS utvikler programvare innenfor logistikk og lagerstyring for produsenter, pakkerier og fruktlager

Våre programmer

FruktKlient er blitt et meget komplett logistikkløsningsprogram, som stadig er i utvikling.

Programmet er et system der både produsenter og pakkeri kan samhandle, og at informasjon  flyter lett mellom produsent, pakkeri og grossist.

Produsentene har i tillegg tilgang på en APP som forenkler dette arbeidet.

 

Bærklienten er et dataprogram for direktesalg som gir kontroll på utgifter og inntekter

Bærklienten gir en samlet gjødslingsplan, rådgiving, avlingsresultat, økonomisk resultat, feltprestasjoner, plukkeprestasjoner, lønningssystemsystem, lønnsrapport og sprøytejournal mm på samme sted.

 

SiderKlient er vårt nyeste program for produsenter som leverer varer til Vinmonopolet direkte ved bruk av EDI bestillinger.

 

 

SentralKlient er et system for å samle inn data fra ulike pakkerier. Dataene velges ut fra pakkeriene på forskjellige grunnlag. Et pakkeri kan sende data til flere «sentralKlienter»

Sentralklienten brukes i dag av Gartnerhallen og COOP for å få tidlig varsel på innlevering av frukt og bær, til prognose og planlegging av sorter.

Sentralklienten brukes til forskning og analyse bl.a NIBIO