Endringslogg

Tilbake til forsiden

– Faktura utskrift: Om selskapet er AS eller NUF så kommer teksten «foretaksregisteret» med på faktura.
– Underpakkeri, Vis alle leveringer: Feil i oversikt (kun to kolonner og Overload)

– Avregning av Levering/Sortering: Kan velge om en bare skal avregne leveringer (Hjemmepakket) eller bare sorteringer.

– Oversikter for Felt, Dokumenter, PrisGruppe, Ansatt, SiloInnUt, EDI-bestilling kunne få «Overload» i oversiktene.
– EDI ordrebekreftelse Dedip2 til COOP: justert på format
– Levering, Lag Paller: Ny knapp for IFCO-etiketter
– Masseinnlevering, Lag Paller, Til Fraktbrev: Ny knapp for «Skriv produkt og transport etiketter» som skrive 2+2 etiktetter for hver palle som er merket.

– Endre varelinjer på faktura: Ikke tillatt med negativ pris, men antall kan være negativ, som fører til negativ sum.
– Bestilling, negativ pris er ikke tillatt, men antall kan være negativ, som fører til negativ sum.
– Levering, Undergruppe kunne ikke endres når leveringeren var kommet på palle.
– Opprydding i fakturering, tar vare på OrgNr og adresser. Konvertering av gamle data.
– SystemOppsett, Firma: Kan huke av for om selskapet er et AS, da skal teksten «foretaksregisteret» være med på faktura
– Underpakkerier, oppsett: Kan huke av for om selskapet er et AS, da skal teksten «foretaksregisteret» være med på faktura om de fakturerer

– Ein del statiske oversikter kom med feil tittel (Statistikk pr felt, skattedir, omsetning m.m.)
– Fraktbrev, Endre, Hent Bestilling: Oversikt kom uten kolonner
– Fraktbrev, Endre, Endre Kjøper: Kunne bare velge Kunder, ikke produsenter

– LagerRom, Flere kasser inn på lager: Fant ikke forslag til neste ledig kasseposisjon
– Overstyring av oversikter blir nå lagret på server mot brukers konto. Dvs om en logger seg på en annen pc så får en sine oversikter.
– Legge inn manuell bestilling: Eventuell rabatt for kunden ble ikke lagt inn automatisk.
– EDI: I oppsett av SalgsOrg så kan en sette at alle bestillinger skal bekreftes utansett.
– Ansatt, Endre ansattnummer: Oppdaterte ikke dokumentsti

– Avregning, eksport: Konto for trekk av tidligere AKontobeløp kan settes i SystemOppsett, ellers bruker Leverandørkonto som før.
– Sortering, Endre, Rediger leveringer, Vis kasser: Om en merker kassar så velges de ikke automatisk på tid.
– LagerRom, Flere kasser inn på lager: Fordelte ein kasse pr spor.
– LagerRom, Flere kasser inn på lager: Hovedgruppe, undergruppe eller klassifisering settes automatisk fra «Oversikt kasser»
– LagerRom, Flere kasser inn på lager: Kan velge startposisjon fra SporGraf
– LagerRom, Flere kasser inn på lager: Sjekker at hver posisjon er ledig.
– Sortering, (Celox): Fikk feil ved dekoding av klasser (Utkast har ikke felt for snittvekt)

– Avrekning: Fikk ikke sendt avregning til mottakere med flere epostadresser (Brukte ValidEmail på adressene, den virker bare på en adresse).
– Fraktbrev-oversikt, PalleOversikt: Kan slette paller herfra igjen om fraktbrev ikke er låst eller sendt. Oppdaterer bestilling og fraktbrev.

– Lag paller fra silo: Ved fylling av eksisterende palle ble hele pallevekten fjernet fra silo. Nå blir bare kg for de nye palledelene fjernet fra silo.
– Lag paller fra silo/levering/sortering: Om en veier kg inn via bandvekt så er det bandvekten som oppdaterer silo, før oppdaterte også lagring av pallen siloen.

– Lagerrom var ikke synlig for produsenter
– Lagerrom, Spor: Tekstbeskrivelse om kassen forsvant når den var merket.

– Varer, Oversikt: Viste interne vare for produsenter

– EDI bestilling, Kolonne for antall: Om antall som skal leveres ble endret viste fremdeles bestillt antall.
– EDI bestilling, Lag fraktbrev: Bruker nå bekreftet antall i stedet for bestillt antall. Da unngår en advarsler på at det er feil antall kasser på fraktbrevet.
– Bestilling, IFCO-etikett: Fikk ikke skrevet ut flere etiketter selv om en endret antall
– Fraktbrev, Endre, Paller: Kan skrive ut IFCO etiketter for alle eller merkede paller.
– Sprøyting, Valg av middel: Setter nå håndteringsfrist
– Gardskart: kommunikasjonsfeil (måtte sette SSL options)
– Lag paller fra silo, levering osv mot fraktbrev: Knappen «Skriv» kom oppå knappen for transportetikett

– Avlingsresultat, Statistikk totalt pr produsent: Viste statistikk sortering

– Utbetalinger, konvertering av data fra forrige versjon feilet
– Fraktbrev, Oversikt, Verktøy, Eksporter NLP data til rekneark (SuperAdmin): Justert på formatet ihht epost av 12.10.2022 fra kim.soleng@nlpool.no
– Oversikter, begrenser størrelse til litt under skjermbredde, max 1900 piksler.
– Plantingar, Oppsett Sprøytemiddel/Gjødsel: Koblet til feil funksjon (SorterTilLagerKasse)
– Sett hovedordre på vare, nå settes avanse også.
– Sortering, Full utskrift: Sorteringsprosent vart litt feil då det rutine inkluderte overvekt

– Sending av epost: Når en kun sender til en mottaker så blir mottaker automatisk flyttet fra blindkopi til hovedadresse.
– Forkortelser, Salgsorganisasjon, Oversikt: Lagt til kolonner for pakkerinummer og fraktbrevnummerserie
– Avregning, Kredit av Akonto
– Utbetaling, Endre produsent, tar me med orgnr
– Utbetaling, utskrift: Ta med OrgNr og Navn
– Sortering, korreksjon, Juster ihht kg inn overvekt: Huker automatisk av for å korrigere overvekt.

– Fakturer: Fakturerer nå allid pr fraktbrev om bestilling er på fraktbrev.
– Fakturer: Bedre kontroll at faktura skal til samme kunde. (Bruker BestData.GetInvoiceFp and FraktBrevData.GetInvoiceeFp i stedet for Invoicee.fp)
– Fakturer: Om en ikke har merket alle bestillinger som er på et eller flere fraktbrev så blir de merket automatisk. (Før ble bare merket for et fraktbrev)

– Avregning, Akonto: Satte automatisk «Overstyring, Tidlegare avregnet», det nå er fjernet.
– Pakkeliste: justert på utskrift (begrenser lengde på varenavn, komprimert kolonne Levert/Bestill ved at teksten palle er endra til pl
– Pakkeliste: Kan velge i systemoppsett om en skal ha en vare per palle (standard instilling), eller om pallene skal fylles opp.
– Forkortelser, Emballasje, Oversikt: Tar med kolonne for varenavn, bruk for FruktEnhetInn og VareEmballasje. Da er det lett å sjekke at riktig vare er koblet mot emballasjen.

– Varer: Kan velge om strekkode skal være EAN-13 eller GS1-128
– Fakturaoversikt, sende på epost: Om kunde manglet epost så kom det feilmelding om at faktura ikke var låst, feilmelding er rettet.
– Fraktbrev, Lag avrekningsgrunnlag: F4/F5 virkar no. Justert på posisjoner for større tekst.
– Oversikt leveringer: Ny kolonne med navn på «Pakter av» om innlevering har felt som hører til en teig med pakterinformasjon.
– Bestille deler på PO: Ordrelinjer bygges nå opp på server, mye raskere når mange deler bestilles.

– Server oppstart: Aktiverer nå TCPServer etter CreateLink og CreateDatabases er ferdige
– Sortering: Kasser og Kg inn kunne blir for høyt
– FraktBrev, Legg til paller: Oppdaterte ikkje PalleItem.FraktBrevNr
– Fraktbrev, Endre: Felt for Supplier og «Sendes fra» er endret til valg av pakkeri.
– SorteringBaseForm set spesialvekter fra Config.