Endringslogg

Tilbake til forsiden

– Vare, Endre: Har fått nytt felt under navn for ev. overstyring av varenavn på IFCO-etiketter
– Avregning: Kunne vise startgrunnlag = 0 på leveringer som er sortert eller på paller

– Fraktbrev, Oversikt: Lagt til kolonne for å vise varenummere
– Palle, Kan nå skrive ut IFCO-etiketter
– Fraktbrev, oversikt, Merkelapper: Kan skrive/forhåndsvise alle IFCO-etikettene til valgt fraktbrev.
– Fraktbrev, Endre, Paller, Huke av for «Skann kasser» kom med feilmelding på manglende kolonner. Kasser kunne bli lagt inn men vistes ikke før en åpnet Paller på nytt.
– Fraktbrev, Endre, Paller, Huke av for «Skann kasser»: Fjerner kolonne for antall kasser, legger til kolonner for leveringsnummer og kassenr.
– Fraktbrev, Endre, Paller: Om en fjerner en palle som er en kasse som er skannet inn på fraktbrevet så fjernes pallen

– Lag fraktbrev: Det nye fraktbrevet vises alene i en FraktBrevOversikt
– EDI-bestillinger, Lag fraktbrev: Varenummer og navn viste ikke på fraktbrev varelinje (fra noen versjoner tilbake).

– Paller for en levering, koble mot fraktbrev: Knapper for å skrive ut palleetikett eller transportetikett skriver nå ut direkte, uten forhåndsvisning.
– Fraktbrev oversikt: Knapp for utskrift av transportetikett er endret til å vise en meny der en kan velge mellom skriv palleetikett (direkte/forhåndsvis) og transportetikett, (direkte/forhåndsvis) samt å skrive ut palleetikett/transporteitikett i pallerekkefølge.

– Lagerrom, Levering inn på lager: Kan nå vege inn opp til 3 kasser på en vekt, der en løfter av 1 og 2 kasser. 2 sekunder etter at pallen er løftet av så vises pallespor, og 10 sekunder etterpå så returner en tilbake til veging

– Oversikt leveringer, Meld Inn: Bruker alltid planlagt levering først

– Bestilling, Avregning og Faktura: Bruker nå summer avrundet til 2 desimaler for alle delsummer
– Ansattsertifikater, nytt avkryssningsfelt for om sertifikatet er kontrollert av administrator.
– Fakturer: Avhuking av «Velg automatisk alle med samme ordre-nummer» virket ikke.

– Ansatte: Nedtrekksliste for ansatte bruker nå tre siffer for medlemsnummer, dvs 0 settes inn foran for at listen skal bli bedre sortert etter nummer

– Fraktbrev som automatisk lager bestillinger så merkes bestilling med at den er eid av fraktbrevet, og sletts da automatisk når fraktbrevet slettes.
– EDI best før dato: Om antall dager holdbar er satt på pallen, så brukes denne i stedet for dager holdbar fra varen.
– Sorter manuellt til palle: Dato for palledel settes til Etikettdato slik at ev. EDI stemmer med holdbarhetsdato.
– Plukkliste, lage fraktbrev: Kan velge om en skal lage ingen paller, en palle for alle ordrer, eller en eller flere paller for hver ordre.
– Fraktbrev som automatisk lager paller sletter pallene om fraktbrevet blir slettet

– Lagerrom: Kan spesifisere faktisk maks antall kasser som overstyrer kalkulert antall kasser. Som er praktisk om ikkje alle spor er heilt like.
– Lagerrom: Nye kolonner for fyllingsgrad på antall kasser / kg.
– FraktBrev, Utskrift: Transportref (Bama LoadID) kom ikke med på utskrift.

– Faktura: Alle summer avrundes ihht EHF
– Oversikt bestillinger / fakturer / faktura: Bestilling grunnlag kunne vises feil om varen skulle faktureres i kg / underenhet

Silo, Tøm: Vindu var kuttet, og Avbryt/Lagre viste ikke selv om vindu ble gjort større
– Ansatt, Oversikt, Endre oversikter: Husket ikke endringer av kolonneoppsett
– Vinduer: Topp kunne kommer over skjermkanten
– Utskrifter av vinduer til PDF (Bunkring, Ved.Status m.m.): Bildet kom for langt til venstre og for langt opp.
– Lag paller ihht fraktbrev: Om fraktbrev var låst av en annen, eller sendt, så fikk en ikke lage paller for lager.

Lag palle fra silo m.m.: Startet med fanen oppsett, i stedet for fanen for produksjon. Rett fane blir nå satt programmatisk.

Oversikter kunne bli veldig brede om en ikke hadde lagt inn overstyring
– Oversikter og andre vinduer: Kunne bli veldig smale på skjerm nr 2.

– Oversikt med summert varesalg pr kunde:: Har fått kolonne for kg.

– Om skjerm er til venstre for hovedskjerm så kunne oversikter strekke seg inn på hovedskjermen.
– EHF faktura: Om «NO» prefiks mangler på kunden, og en legger den inn etter at en har fakturert, så blir den hentet automatisk.
– Ny oversikt med summert varesalg pr kunde: Vare, Vis Salg, Sum pr kunde

– Bama/GH sende produksjonsønske: Access Violation fikset. (lagt inn flere kontroller for Assigned(Edits.UnderGr[i].Navn)

– Oversikter når en har flere skjermer: Bedre styring med at oversikten ikke blir for bred for aktuell skjerm
– Økonomi, Omsetning til Skattedirektoratet: Manglet organisasjonsnummefor kvar produsent

– Ansatt, Skjermbilde for ansatt arbeidstatus dag, uke, mnd er nå tilpasset 4K skjermer og skjermer med stor skjermfont
– Bama produksjonsplanlegging: Virker nå på 4K skjermer og skjermer med stor skjermfont

– Økonomi, Faktura, Fakutert omsetning pr konto: Fjernet ekstra komma når det mangler hovedgruppe på varen. Vis grunnlag virker også uten konto, før viste den alt salg i perioden.
– Økonomi, Vis Utbetalinger, Verktøy, Kanseller og lag kreditavrekning: Set ikkje avrekninga til «Kanseller», fordi summene skal gå mot kreditavrekninga.
– Leveringer, Oversikt: Lagt til kolonner for Trykkfast1, 2 og 3. Bruker nå 2 desimaler.
– Oversikter, Tilpasse kolonner: Tilpasset 4K skjerm / stor skjermskift
– Økonomi, Omsetning Skattedirektoratet: Feil status på om OrgNr var gyldig.

– EHF Faktura til kunde er klar til bruk.
– PO, Endre: Forslag til deler virker bedre. Legg til renummerer linjer.
– Økonomi, Faktura, Oversikt fakturert pr konto/kunde kom opp med for mange kolonner.
– Medlem, Endre, Fanen Produsent: Har fått knapp for å sjekke om han kan motta EHF faktura basert på organisasjonsnummer. Flyttet avhuking av «Kan mMotta EHF faktura» fra fanen «Faktura».
– Fakturaoversikt: Nye kolonner for fakturatype EDI/EHF
– Forbedret støtte for 4K skjerm.
– Varer, Fraktbrev, Vis kasser/paller sendt: Summerer alle kasser og paller.