Endringslogg

Tilbake til forsiden

– Fraktbrev, Lag avregningsgrunnlag: Lagt til kolonne for pakkeri. Fjernet kolonne for Terminalnummer og OrgNr, slått sammen kolonne for medlemsnummer og medlemsnavn.
– Fraktbrev, Vis Paller/Sendt: Ta med valg for produsent. Pakkeri, tar med Direktelevering
– Plukkliste, Fraktbrev: Kan autolage paller uten levering
– Tripletex, støtter eksport av faktura (tester mot Stian Rød)
– Felt eksport: Feil i referanse mot medlem.
– Vare, Vis omsetning, Summer salg pr konto: Ny oversikt
– Økonomi, Summer avrekning pr konto: Ny oversikt
– Varer, Fraktbrev, Vis kasser/paller sendt: Rettet, mye raskere.
– Økonomi, Trekk: Lagt til kolonne for konto

– Fraktbrev, endre paller: Ved bestilling av hele paller så får en varsel når antall kasser ikke er hele paller.
– EDI-oversikt: Valg av dato har vært bare på ordredato, nå kan velge at en kan søke på ordre, sende og mottasdato
– Økonomi, Beregne avregning og trekk: Har lagt inn kolonne for konto for trekk.
– Valg oversikter: Øverste linjer kunne bli rullet ut av syne selv om det ikke var nødvendig. (Innvik, valg av Konserves, med tidligere brukt linje var linjen under, og denne ble vist øverst)
– Om lagerkasser er veid mot en levering, så kan de bidra med KgVeid på leveringen om kassen ikke allerede er veid fra leveringen.
– Levering, Reindeks: Oppdaterer kg veid om KasseVegd eller LagerKasse vegd

– Oversikter der en kan endre celler direkte: Skalerer riktig under 4K skjermer og store skjermfonter
– Levering ut av lager: Setter lagerkasse ut av lager i stedet for å slette
– Lagerkasser: Sletter ikke kasser når levering tas ut av lager, setter bare dato ut for historikk.
– Lagerkasser: Kasser som er slettet blir gjort aktive med dato ut settes til dato slettet / levering ut av lager.
– Øket tilgjenglig minne for klientprogrammet.
– Fakturering, sjekk av bestilling: Sjekker nå at KgPrEnhet i bestillingen samsvarer med varen bare når det skal faktureres pr kg.
– EDI ordre, GH/Bama låsing av ordre virket ikke. Melding om feil brukernavn/passord, men det var pga manglende ordrereferanse etter 4.399
– LagerRomOversikt: Kan velge klassifisering
– Forkortelser, ender underforkortelse: Vinduet var litt for lite
– Vare, Endre: Forpaking «Palle» vises antall kasser i pallen, samt nytt felt viser kg for hele pallen om denne er valgt.
– EDI Ordre: Støtte for bestilling av paller. Sjekker at varen er definert med riktig forpakning (DPAK, FPAK, Palle..)

– NLP: Støtte for nytt Excel kontroll skjema fra NLP

– EDI ordre, ordrebekreftelse Dedip2 (COOP): Feilet om GLN ikke var satt på firma i systemoppsettet ved at avsenderGLN på bekreftelsen ble 0. Nå bruker vi samme avsenderGLN som mottakterGLN i ordren.
– EDI ordre: Sende bekreftelse godtar at flere linjer på samme ordre er merket. Før måtte bare en linje være merket.

– GetLabelPrinter feil ved oppstart om printerindex > length(printers)
– Visma business eksport, Akonto trekk: Endret kredit konto fra MedlemNr til 4030
– Kreditfaktura: Om en slettet en linje fra kreditfaktura så kom den opp til fakturering på nytt.
– Veie palle inn til kasselager: Tok ikke med veid kg, Sporgraf skalerte ikke riktig.
– Sortering Microtek: Oppdatert slik at summering pr klasse og summering pr utgang blir riktig ihht filer den 24.10
– Frukt undergruppe: Har fått støtte for flere veiekøer
– Felt, Endre: for liten tekst på 4K skjerm
– Lag paller fra levering, silo og sorteringer er oppdatert med at en kan produsere mot Kasselager.
– EDI ordrebekreftelse, COOP: Ved bestilling på GTIN så sendes vi ikke forpakning. (Om den sendes så må den være riktig)
– NLP Eksport: Eksporterte ikke data for medlemmer som var deaktivert.
– EDI ordre: Bestilling blir merket når ordren er bestillt på GTIN
– EDI Ordre COOP: Bestilling på GTIN søker kun etter en vare med riktig GTIN, selv om varenummer er med i bestillingen.
– EDI Fraktbrev COOP, sjekker bestillingsdata for om ordren er bestillt på GTIN for å sende EDI tilbakemelding på GTIN
– Lokalt oppsett, valg av transportetikett først/sist ble ikke lagret.
– Vare, Endre: GS1/artikkelnr for å generere strekkode er fjernet, nå redigeres strekkode manuelt.
– Vare, kan velge forpakningstype (DPAK, FPAK, Palle, Kartong). Denne vises ved EDI-ordre på GTIN da en kommer uten forpakning
– Utskrift, forhåndsvisning på 4K skjerm, liten skrift på knappene
– PO, Motta: Tomt vindu
– PO, Motta: Støtte for tilpassede kolonner
– Produser paller med støtte for å produsere mot lagerrom: Valg av lager inkluderer ikke privatlager
– Lagerrom kan begrenses til et underpakkeri
– Produser paller med støtte for å produsere mot lagerrom
– Oversikter på lagerkasser begrenses også til ev. underpakkeri
– Lage palle fra sorteringskø: Kan startes via fraktbrev
– Sortering, skift Sorteringskø: oppdatert knapp for ferdigstilling
– Sortering, skifte undergruppe, lagde fremdeles vegekø med feil undergruppe
– Levering, Full utskrift: Tok ikke med oversikt over kasser/kg vegd i de siste versjonene
– Snarveier på fremsiden for «Skann til sorteringskø» og «Lag paller fra sorteringskø»
– Vei og skann til LagerRom: Forbedret, og legger inn underpakkeri-GLN på nye innleveringer
– Direktesalg til kunde / Bestilling til kunde: Satte ikke KgPrEnhet fra varen
– Etikett for innlevering kasse/palle: Lagt til linje for kg om kassen er veid
– Oversikt levering, Merkelapper: Dialog er oppdatert for 4K skjerm
– Sortering Microtek: Dekodet ikke dato riktig
– Egendefinerte snarveier på skjermen: Virker riktig om programmet starter på en 4K skjerm, også når den deretter flyttes til en 1K skjerm, eller omvendt.
– KID: Støtter modulus11 kontrollsiffer
– Autocreate fraktbrev: Støtte for å legge inn felt
– EDI-bestilling: Bedre statusoppdatering av knapper når flere linjer for samme ordre er valgt, før så virket det bare når en linje var valgt.
– Oppsett underpakkeri: Kan velge regnskapstype og kundenr/avdeldingsnr.
– Faktura eksport FruktKlient format: Oppdatert med mer info om fakturautsteder, og OrgNr/GLN på kund

– NLP eksport: 1/2 plast på palle og 1/3 plast på palle ble ikke eksporter. NLP 1/2 og 1/3 palle på helpalle: Satte halvt antall halve og hele paller.
– Levering, lag paller: Summerte feil på blandingspaller
– Ansatte, summer timer/lønn uker og for mnd: Kan velge om overtid uke/mnd skal vises med eller uten reduksjon for dagovertid
– Lokalt oppsett: Kan velge rekkefølge på flettet utskrft av palleetikett / transportetikett.
– Fraktbrevoversikt, Etiketter, Palle/Transportetikett: Bruker rekkefølge fra lokalt oppsett.
– Paller for levering, koble mot fraktbrev, skriv produkt/transportetikett: Bruker rekkefølge fra lokalt oppsett.
– Bestilling, ny kolonne for sjekk at enhet stemmer med varen
– Faktura, neste fakturanummer: Søker 18 mnd tilbake, men om «Start fakturanummer» er eldre så startet serien på nytt fra dette nummeret. Nå starter søk med dato til fraktbrevet som har «Start fraktbrevnummer».
– Faktura, fakturer: Sjekk at bestilling stemmer med vare før fakturering
– Masseinnlevering, slett levering: Sjekker nå at levering ikke har paller før sletting.
– Masseinnlevering, om «Sort» skal brukes i tillegg til undergruppe: Det var ingen sjekk for om den var fyllt ut.
– LagerKasser, Oversikt: Summerer automatisk kg for hver merket undergruppe
– Merkelappskrivere, lagres på navn i stedet for printernummer fra versjon 4.388 – lagrer printernavn automatisk om det mangler.
– Automatisk generering av paller: Tok ikke hensyn til ev. overstyring av paller definert i varen
– Feil ved fakturering, bruker ble logget av og blacklistet.
– Sortering MicroTek, import fra fil: Oppdatert slik at en kan summere og utganger, samt ignorere utganger/klassenavn
– Medlem, Oversikt: Kolonne for «NLP endepunkt» viste feil
– Vare, Endre: For autogenerering av leveringer kan en spesifisere UnderGruppe2
– Logge på, endre server/port: Om en måtte laste ned ny versjon så måtte en legge inn server/port på nytt.
– Levering, Lag paller: Summerte kasser produsert fra feil kolonne

– NLP eksport: 1/2 plast på palle og 1/3 plast på palle ble ikke eksportert

– Levering, lag paller: Summerte feil på blandingspaller

– Ansatte, summer timer/lønn uker og for mnd: Kan velge om overtid uke/mnd skal vises med eller uten reduksjon for dagovertid

– BAMA EDI, tilleggsordre etter at frakbrev er laget: Før var det kun en melding om at ordrelinjer må legges inn. Nå legges de automatisk inn på fraktbrevet. For ordrelinjer som endres så settes antall som skal leveres til antall som er bestillt.

– Skanne Levering/Lagerkasse til Sorteringskø: Utvikder bildet med flere sorteringskøer om nødvendig, styrt av ev. Frukt HovedGruppe/Undergruppe sorteringskø.

– Merkelappskrivere, lagres nå på navn i stedet for printernummer.

– Lagerrom, veie palle inn på lager: Utskrift av etikett kan ta med kg.

– Dedip2 Ordrebekreftelse (Coop): Varenavn kunne bli kuttet og ende med et mellomrom som førte til feil ved mottak hos Coop

– Lage felt fra App: Medlemsnavn ble ikke satt

– Oversikt leveringer: Kan legge til kolonner for produsent mobil, adresse, postnr og poststed.

– FraktBrev, PalleOversikt: Kan slå sammen paller

– Fraktbrev, Oversikt, Palleoversikt: Viste bare deler av kg/kasser om pallen var splittet mot to eller flere varelinjer på fraktbrevet.

– Fraktbrev, Vare-transporttemperatur kom ikke med på fraktbrev-varelinjen, og dermed kom temperaturen ut som 0 grader på etikett om den ikke var endret på fraktbrevet.

– Transportetiketter for hele fraktbrevet tar med «Palle x av y» nederst på etiketten.

– Transportetiketter for hele fraktbrevet kommer sortert pr varelinje på fraktbrevet

– IFCO-etiketter, printer: Ved oppstart av programmet så settes den til skriver for små merkelapper.

– Levering, Endre, Lagre: Om innleveringsdato er fram i tid så fikk en advarsel, men om trykte ok på den så kom en ikke videre

– Lage fraktbrev fra EDI for underpakkeri som lager levering automatisk: Setter ordrereferanse i Levering-Anmerk samt oppdaterer kg palle, kl1, kl2 osv på leveringen

– Sortering, Kontroller Kg bruker intern lagetdato på palledelen for bedre rapportering om en lager paller som ikke har dagens dato.

– Lag paller mot fraktbrev fra sortering: Endret fra max 3 utganger til å kunne velge alle utganger vha CheckListBox

– Palleetiketter, ved utskrift av flere paller så kom det bare en etikett til hver palle

– Underpakkeri som har definert at paller/levering skal lages vil få en dialog ved generering av Fraktbrev fra EDI der en spesifiserer ev. manglende levering hovedgruppe, undergruppe og enhet.

– NLP data eksport, override på kasser kunne bli ignorert.

– Ny rutine: Foredling, skann til sorteringskø: Kan skanne leveringsetikett til valgt sorteringskø

– Lagerrom, vis spor: Grafisk representasjon av spor oppdateres automatisk hvert 15 sekund.

– Avregning, Heimepakka leveringer med reklamasjon: Reduserte ikkje kg som skulle avregnes

– Sortering, Fyll lagerkasse fra sortering: Forenklet med ny spor-fane der en kan velge/vise posisjon på kasselager

 

– Vare, Endre: Har fått nytt felt under navn for ev. overstyring av varenavn på IFCO-etiketter
– Avregning: Kunne vise startgrunnlag = 0 på leveringer som er sortert eller på paller

– Fraktbrev, Oversikt: Lagt til kolonne for å vise varenummere
– Palle, Kan nå skrive ut IFCO-etiketter
– Fraktbrev, oversikt, Merkelapper: Kan skrive/forhåndsvise alle IFCO-etikettene til valgt fraktbrev.
– Fraktbrev, Endre, Paller, Huke av for «Skann kasser» kom med feilmelding på manglende kolonner. Kasser kunne bli lagt inn men vistes ikke før en åpnet Paller på nytt.
– Fraktbrev, Endre, Paller, Huke av for «Skann kasser»: Fjerner kolonne for antall kasser, legger til kolonner for leveringsnummer og kassenr.
– Fraktbrev, Endre, Paller: Om en fjerner en palle som er en kasse som er skannet inn på fraktbrevet så fjernes pallen

– Lag fraktbrev: Det nye fraktbrevet vises alene i en FraktBrevOversikt
– EDI-bestillinger, Lag fraktbrev: Varenummer og navn viste ikke på fraktbrev varelinje (fra noen versjoner tilbake).

– Paller for en levering, koble mot fraktbrev: Knapper for å skrive ut palleetikett eller transportetikett skriver nå ut direkte, uten forhåndsvisning.
– Fraktbrev oversikt: Knapp for utskrift av transportetikett er endret til å vise en meny der en kan velge mellom skriv palleetikett (direkte/forhåndsvis) og transportetikett, (direkte/forhåndsvis) samt å skrive ut palleetikett/transporteitikett i pallerekkefølge.