Endringslogg

Tilbake til forsiden

Silo, Tøm: Vindu var kuttet, og Avbryt/Lagre viste ikke selv om vindu ble gjort større
– Ansatt, Oversikt, Endre oversikter: Husket ikke endringer av kolonneoppsett
– Vinduer: Topp kunne kommer over skjermkanten
– Utskrifter av vinduer til PDF (Bunkring, Ved.Status m.m.): Bildet kom for langt til venstre og for langt opp.
– Lag paller ihht fraktbrev: Om fraktbrev var låst av en annen, eller sendt, så fikk en ikke lage paller for lager.

Lag palle fra silo m.m.: Startet med fanen oppsett, i stedet for fanen for produksjon. Rett fane blir nå satt programmatisk.

Oversikter kunne bli veldig brede om en ikke hadde lagt inn overstyring
– Oversikter og andre vinduer: Kunne bli veldig smale på skjerm nr 2.

– Oversikt med summert varesalg pr kunde:: Har fått kolonne for kg.

– Om skjerm er til venstre for hovedskjerm så kunne oversikter strekke seg inn på hovedskjermen.
– EHF faktura: Om «NO» prefiks mangler på kunden, og en legger den inn etter at en har fakturert, så blir den hentet automatisk.
– Ny oversikt med summert varesalg pr kunde: Vare, Vis Salg, Sum pr kunde

– Bama/GH sende produksjonsønske: Access Violation fikset. (lagt inn flere kontroller for Assigned(Edits.UnderGr[i].Navn)

– Oversikter når en har flere skjermer: Bedre styring med at oversikten ikke blir for bred for aktuell skjerm
– Økonomi, Omsetning til Skattedirektoratet: Manglet organisasjonsnummefor kvar produsent

– Ansatt, Skjermbilde for ansatt arbeidstatus dag, uke, mnd er nå tilpasset 4K skjermer og skjermer med stor skjermfont
– Bama produksjonsplanlegging: Virker nå på 4K skjermer og skjermer med stor skjermfont

– Økonomi, Faktura, Fakutert omsetning pr konto: Fjernet ekstra komma når det mangler hovedgruppe på varen. Vis grunnlag virker også uten konto, før viste den alt salg i perioden.
– Økonomi, Vis Utbetalinger, Verktøy, Kanseller og lag kreditavrekning: Set ikkje avrekninga til «Kanseller», fordi summene skal gå mot kreditavrekninga.
– Leveringer, Oversikt: Lagt til kolonner for Trykkfast1, 2 og 3. Bruker nå 2 desimaler.
– Oversikter, Tilpasse kolonner: Tilpasset 4K skjerm / stor skjermskift
– Økonomi, Omsetning Skattedirektoratet: Feil status på om OrgNr var gyldig.

– EHF Faktura til kunde er klar til bruk.
– PO, Endre: Forslag til deler virker bedre. Legg til renummerer linjer.
– Økonomi, Faktura, Oversikt fakturert pr konto/kunde kom opp med for mange kolonner.
– Medlem, Endre, Fanen Produsent: Har fått knapp for å sjekke om han kan motta EHF faktura basert på organisasjonsnummer. Flyttet avhuking av «Kan mMotta EHF faktura» fra fanen «Faktura».
– Fakturaoversikt: Nye kolonner for fakturatype EDI/EHF
– Forbedret støtte for 4K skjerm.
– Varer, Fraktbrev, Vis kasser/paller sendt: Summerer alle kasser og paller.

– Vare, Endre: Litt opprydding og klargjering av prisar via økonomi prisar (pris pr kg/stk fra Priser til Div, forklaring at avrekning brukar alltid Økonomi Prisar)
– Fraktbrev, Vis paller: Kan tilpasse kolonner
– Vare, Paller, Vis Palle-Linjer: Kan tilpasse kolonner

– Palle, Endre låst palle: Klikke på vare, kan velge samme eller annen vare, satte antall til null. Nå begrenset til superadmin om pallen er fakturert/sendt, og en får spørsmål om varen skal endres
– Avregning på Palle/Fraktbrev: Sum kg og kr øverst på side 1 tok også med kg fra hjemmepakket/sortert, fra ver 4.302
– Avregning på Palle/Fraktbrev: Om fraktbrevet ikke hadde satt dato mottatt hos kunde, så ble avregningsdato 0
– Oversikter, Standard verktøylinje oppe til høyre: Ved skjermtekststørrelse 125% eller mer så ble verktøylinjen brekket i to.
– Vis utbetalinger: Utbetaling som er kansellert (men ikke resatt) vises nå i oversikten uten summer

– Avregning: Fjernet feilmelding om en velger tom hovedgruppe, men da kan en ikke låse for avregning.
– Avregning, Utskrift: Tar med info om ev. restgjeld nederst på første side.
– Faktura, eksport til regnskapssystem, Kundenummer manglet

– Faktura utskrift: Om selskapet er AS eller NUF så kommer teksten «foretaksregisteret» med på faktura.
– Underpakkeri, Vis alle leveringer: Feil i oversikt (kun to kolonner og Overload)

– Avregning av Levering/Sortering: Kan velge om en bare skal avregne leveringer (Hjemmepakket) eller bare sorteringer.

– Oversikter for Felt, Dokumenter, PrisGruppe, Ansatt, SiloInnUt, EDI-bestilling kunne få «Overload» i oversiktene.
– EDI ordrebekreftelse Dedip2 til COOP: justert på format
– Levering, Lag Paller: Ny knapp for IFCO-etiketter
– Masseinnlevering, Lag Paller, Til Fraktbrev: Ny knapp for «Skriv produkt og transport etiketter» som skrive 2+2 etiktetter for hver palle som er merket.

– Endre varelinjer på faktura: Ikke tillatt med negativ pris, men antall kan være negativ, som fører til negativ sum.
– Bestilling, negativ pris er ikke tillatt, men antall kan være negativ, som fører til negativ sum.
– Levering, Undergruppe kunne ikke endres når leveringeren var kommet på palle.
– Opprydding i fakturering, tar vare på OrgNr og adresser. Konvertering av gamle data.
– SystemOppsett, Firma: Kan huke av for om selskapet er et AS, da skal teksten «foretaksregisteret» være med på faktura
– Underpakkerier, oppsett: Kan huke av for om selskapet er et AS, da skal teksten «foretaksregisteret» være med på faktura om de fakturerer

– Ein del statiske oversikter kom med feil tittel (Statistikk pr felt, skattedir, omsetning m.m.)
– Fraktbrev, Endre, Hent Bestilling: Oversikt kom uten kolonner
– Fraktbrev, Endre, Endre Kjøper: Kunne bare velge Kunder, ikke produsenter

– LagerRom, Flere kasser inn på lager: Fant ikke forslag til neste ledig kasseposisjon
– Overstyring av oversikter blir nå lagret på server mot brukers konto. Dvs om en logger seg på en annen pc så får en sine oversikter.
– Legge inn manuell bestilling: Eventuell rabatt for kunden ble ikke lagt inn automatisk.
– EDI: I oppsett av SalgsOrg så kan en sette at alle bestillinger skal bekreftes utansett.
– Ansatt, Endre ansattnummer: Oppdaterte ikke dokumentsti

– Avregning, eksport: Konto for trekk av tidligere AKontobeløp kan settes i SystemOppsett, ellers bruker Leverandørkonto som før.
– Sortering, Endre, Rediger leveringer, Vis kasser: Om en merker kassar så velges de ikke automatisk på tid.
– LagerRom, Flere kasser inn på lager: Fordelte ein kasse pr spor.
– LagerRom, Flere kasser inn på lager: Hovedgruppe, undergruppe eller klassifisering settes automatisk fra «Oversikt kasser»
– LagerRom, Flere kasser inn på lager: Kan velge startposisjon fra SporGraf
– LagerRom, Flere kasser inn på lager: Sjekker at hver posisjon er ledig.
– Sortering, (Celox): Fikk feil ved dekoding av klasser (Utkast har ikke felt for snittvekt)