APP for Fruktklient

FruktKlient APP har grunn funksjonaliteter som innlevering, levert, sortert, notat, plantevern/bladgjødsling, gjødsling og felt

Å bruke APP gir lett tilgang til disse funksjonene når du selv ikke har tilgang til PC. Å kunne dokumentere underveis gjør dyrkerens arbeid lettere.

Innlevering – melde inn frukt, bær og grønnsaker for de neste 2 uker

Levert – oversikt over hva man har levert

Sortert – sorteringsresultat

Notat – Her er det muligheter til å gjøre egne notater, registrere timeforbruk

Plantevern/bladgjødsling – data for tidligere gjødsling, lage til ny gjødsling med kontroll av midler og blandingsrekkefølge.

Gjødsling – data for tidligere gjødsling, lage til ny gjødsling

Felt – oversikt over felt som er lagt inn og man kan legge inn nye felt

App finner du i Play Butikk eller APP Store

Last ned våre veivisere:

Innlevering

Notat