Arkiv

23.10.2021 – Ver 4.183 (PO, Leveringer,underpakkeri,palleoversikt)

– PO, Oversikt: Sorterte fast etter kolonne 3, dette er fjernet slik at det er styrt av kolonneoppsettet.
– Leveringer, Oversikt: Nye kolonner for kr grunnlag bestilling, kr grunnlag fakturert, kr differanse grunnlag fakturert – bestilling, % differanse grunnlag fakturert – bestillt.
– Leveringer, Oversikt, Kontroller: Tar med sum grunnlag bestilling og fakturert. Bedre formatering med 1000-skille, og at avrekningsnummer ikke gjentas for hver palledel.
– Underpakkeri som kan legge til medlem/kunde får automatisk rettighet til å endre dei
– Underpakkeri kan autogenerere en palle for alle varene når fraktbrev lages fra EDI ordre
– Egen fakturanummerserie for underpakkeri som kan fakturere selv.
– Egen frakbrevnummerserie for underpakkeri kan velges
– Palleoversikt: Verktøy for administrator for å merke palle(deler) som ikke avregnbare. Dette kan oppheves slik at de kan avrengnes som normalt

09.10.2021 – Ver 4.181 (Behandling, levering)

– Behandling: Alle felter ble låst etter 90 dager, nå er det bare nøkkelinformasjon som middel, felt, dato, type og hovedgruppe som blir låst.
– Levering, Oversikt, Kontroller: Tar med avregningsdata
– Levering, Oversikt, Verktøy: Nytt valg for å oppdatere Kg Kl1/2/Utkast
– Levering, Endre: Om en endrer prisgruppe for heimepakka, så blir Kg Kl1/2/Utkast oppdatert.

04.10.2021 – Ver 4.180 (sortering)

– Sortering, Kontroller: Fekk feilmelding på at prisgruppe hadde skiftet navn når navnet var lenger enn 15 tegn.
– Sortering, Kontroller, Skift prisgruppe: Denne kunne skifte prisgruppe basert på et prisgruppenavn, men nå også sette prisgruppe i valgt posisjon.

19.05.2021 – Ver 4.133 (EDI, sortering)

– EDI, håndtere bestilling med bare en linje i oversikten virket ikke.
– Sortering, oversikt: Kolonne for Dato-Tid Brukte starttidspunkt for sortering, men denne er tom for manuelt registrerte sorteringer. Om starttidspunkt mangler så brukes nå dato sortert i stedet (den er uten klokkeslett).