Arkiv

19.05.2021 – Ver 4.133 (EDI, sortering)

– EDI, håndtere bestilling med bare en linje i oversikten virket ikke.
– Sortering, oversikt: Kolonne for Dato-Tid Brukte starttidspunkt for sortering, men denne er tom for manuelt registrerte sorteringer. Om starttidspunkt mangler så brukes nå dato sortert i stedet (den er uten klokkeslett).

08.05.2021 – Ver 4.130 (innlevering)

– Innlevering, Enhet: Om det var satt opp begrensninger på enhet mot undergrupper, men ikke for valgt undergrupper, så var listen over enheter tom. Den skulle ha vist alle.

03.05.2021 – Ver 4.128 (server, middel)

– Oppdatering av server: Klientprogram som prøvde å logge seg inn automatisk på nytt kom inn med gammel versjon.
– Middel: Redusert til en kolonne for avstand til vann, og bredde på buffersone er endret til en avhuking.

02.05.2021 – Ver 4.127 (EDI, faktura)

– Endret logging av EDI filer.
– Faktura, Oversikt: Kan kopiere faktura
– EDI, DedipXML: Håndterer Retur, Kassasjon og Manuelt mottat der en kan fakturere/kreditere direkte fra EDI-Oversikten.

29.04.2021 – Ver 4.126 ( felt, teig, palle)

Feltoversikt: Admin kunne ikkje bytte produsent. Produsentnavn ble ikke oppdatert
– Teigoversikt: Admin kunne ikkje bytte produsent. Produsentnavn ble ikke oppdatert
– Lag palle fra silo: Info i silo(blokk) var berre kommentar. Har satt tilbake til Medlem + UnderGruppe + PrisGruppe + Kommentar;