Arkiv

19.10.2020 – Ver 4.063 ( BAMA EDI)

– BAMA EDI: Ved tilleggbestilling på ordrer som allerede er på et fraktbrev så legges de automatisk inn på fraktbrevet. Eksisterende ordrelinjer må heller ikke bekreftes på nytt, men venter på svar fra GH/BAMA om det er nødvendig.

06.10.2020 – Ver 4.058 (Avrekning)

– Avrekning: Lag eksportfil lagret filer som Unicode, er nå endret til Ansi som er likt som for eksport fra Utbetalinger.
– Avrekning, Lag bankliste: Skrives ikke ut automatisk, viser bare forhåndsvisning
– Avrekning, Utskrift og Send på epost: Viser fremdrifstindikator, som også kan avbrytes.

06.10.2020 – Ver 4.057 (Levering, Systemlogger)

– Levering, Oversikt, Verktøy, Sett Sort/Kassetype: Om en ikke valgte undergruppe så ble den slettet i leveringen.
– Levering, Endre: Om en endret en undergruppe så ble kassetype også fjernet. Nå fjernes den bare om vi velger en undergruppe som ikke er tillatt for kassetypen.
– Systemlogger: Har endret fra en kategori til alvorlighet og kategori

24.0.2020 – Ver 4.055 (Avlingsresultat, lagerrom,lagerkasser, levering, EDI)

Avlingsresultat pr felt: Valg av år gjeld no høstedato, ikke dato på innlevering. Om høstedato mangler så brukes dato på innlevering.
– Lagerrom, vis spor (grafisk): Kan dobbeltklikke for å endre kasse
– Lagerkasser, lag levering: Setter høstedato (feltdato) til kassedato (inn på lager dato). Om det er kasser med ulik dato så blir siste dato brukt
– Levering, Oversikt, Sett høstedato: Viste ikke. Nå vises den om en har en kolonne med høstedato eller høsteår
– EDI, erstatningsordre: Satte ikkje eventuell underpakkeri-handle-by-GLN på nye ordrelinjer