Arkiv

17.03.2021 – Ver 4.112 ( PO, teig, felt)

– PO, Endre: Nye felt der en kan legge inn dato betalt og info om betaling, samt dato for forespørsel
– PO, Oversikt, Send: Alle som kan lage PO kan sende prisforespørsel, men sjekker om bruker kan sende PO til alle eller bare godkjennte leverandører
– Teig, Endre Teignummer: Oppdaterer Felt
– Felt, Endre radlengd/nettoareal oppdaterer Teig

08.03.2021 – Ver 4.105 (Gardskart)

Gardskart:
– Kan måle avstand / areal (eget valg som fjerner valgt felt). Avstand kan være polylinje der meter for hver linje vises. Polylinje avsluttes ved høyre musknapp. Område kanselleres ved høyre musknapp
– Når en tegner linje vises lengde ved cursor
– Notat, Kan legge inn timeforbruk
– Lagre Bestilling: Sjekker navn/fp/Nr for OrderBy, Buyer, Supplier, DeliverTo, UltimateCustomer , HandleBy , Invoicee
– Kan vise kart over pakta teiger
– Skifter automatisk mellom gard/bruk ved valg av teig/felt, og velger riktig kartutsnitt

25.02.2021 – Ver 4.104 (Avrekning, økonomi, underpakkeri)

– Averekning, Endre dato: Oppdater-knappen ble ikke tilgjengelig
– Økonomi, Utbetalinger: Numeriske kolonner kan nå summeres, og sumlinje legges til i bunn
– Underpakkeri får en enklere kolonneoppsett for «Oversikt alle leveringer» som er uten sorteringsresultat og klassifisering, ProdLev, Feltnavn

16.02.2021 – Ver 4.101 (Økonomi, fakturer, faktura, fraktbrev, levering)

– Økonomi, Oversikt priser: «Oppdater» knappen ble ikke tigjengelig når en endret dato
– Fakturer vare der paller skal faktureres: Runder antall paller pr ordre opp til neste hele palle
– Faktura som ikke var sendt: Kunne skrives ut i fra «Endre Faktura» men ikke fra «Oversikt Faktura». Dette er endret slik at en kan skrive ut også fra «Oversikt Faktura»
– Fakura, Fakturer: Om en fakturerer en bestilling eller at alle bestillinger har samme OrdreNr så blir OrdreNr satt i KlientRef på faktura
– Fraktbrev: Om ein bestilling eller bestillinger med samme ordrenr blir lagt til fraktbrevet så blir OrdreNr satt på Fraktbrevet.
– Levering, Paller, Til Fraktbrev: Knappen «Vis Fraktbrev»: viste tomme linjer

12.02.2021 – Ver 4.099 (Paller, fraktbrev, plukkliste avrekning)

– Paller, Levering og Bestilling AutoBookUt av Fraktbrev: Bedre info i anmerk feltet: (Levering fikk ikke med AutoBookOut av fraktbrev NN)
– Fraktbrev oversikt, kolonne for «Status»: Kunne ta med info fra «Leveres til» om status ikke var satt
– Plukkliste, PakkeListe: Justert på utskrift
– Avrekning/Betalinger: Tittel på «Ifco» trekk er øket fra 11 til 24 tegn

09.02.2021 – Ver 4.098 (Bestilling, nedtrekkforkortelser, ansatt)

– Bestilling, Endre: Velg av «leveres til» la bare inn medlemsnummer i stedet for navn. Kobling mot kunde var ok.
– Bestilling, Endre: Fjernet krav til at leveringsmetode er fyllt ut.
– Nedtrekk forkortelser, ALT-knappen, Velg: Tok med tittel i stedet for kode (liten tekst)
– Ansatt, Display Timestatus: Leste ikke alle fargene korrekt fra SystemConfig ved oppstart

04.02.2021 – Ver 4.096 (Kvote, feltalder, økonomi)

– Kvote-Levering, Oversikt: Endra frå dato til uke
– Kvote-Levering, Oversikt: Lagt til knapp for å vise kvote eller levering for valgt produsent
– HovedGruppe, UnderGruppe: Kan sette startuke for produksjonssesong
– Feltalder grafisk: Kan velge å vise areal i stedet for antall
– Feltalder grafisk: Valg av organisasjon virket ikke
– Økonomi, Omsetning til skattedirektoratet: Manglet utf-8 header