18.12.2023 Ver 4.410

– Fraktbrev, Lag avregningsgrunnlag: Lagt til kolonne for pakkeri. Fjernet kolonne for Terminalnummer og OrgNr, slått sammen kolonne for medlemsnummer og medlemsnavn. – Fraktbrev, Vis…

Les mer... 18.12.2023 Ver 4.410

10.12.2023 Ver 4.408

– Fraktbrev, endre paller: Ved bestilling av hele paller så får en varsel når antall kasser ikke er hele paller. – EDI-oversikt: Valg av dato…

Les mer... 10.12.2023 Ver 4.408

30.11.2023 Ver 4.407

– Oversikter der en kan endre celler direkte: Skalerer riktig under 4K skjermer og store skjermfonter – Levering ut av lager: Setter lagerkasse ut av…

Les mer... 30.11.2023 Ver 4.407

27.11.2023 Ver 4.405

– NLP: Støtte for nytt Excel kontroll skjema fra NLP

Les mer... 27.11.2023 Ver 4.405

25.11.2023 Ver 4.404

– EDI ordre, ordrebekreftelse Dedip2 (COOP): Feilet om GLN ikke var satt på firma i systemoppsettet ved at avsenderGLN på bekreftelsen ble 0. Nå bruker…

Les mer... 25.11.2023 Ver 4.404

17.11.2023 Ver 4.400

– GetLabelPrinter feil ved oppstart om printerindex > length(printers) – Visma business eksport, Akonto trekk: Endret kredit konto fra MedlemNr til 4030 – Kreditfaktura: Om…

Les mer... 17.11.2023 Ver 4.400

17.10.2023 Ver 4.393

– NLP eksport: 1/2 plast på palle og 1/3 plast på palle ble ikke eksporter. NLP 1/2 og 1/3 palle på helpalle: Satte halvt antall…

Les mer... 17.10.2023 Ver 4.393

27.09.2023 – Ver. 4.389 (NLP, Levering, Ansatte)

– NLP eksport: 1/2 plast på palle og 1/3 plast på palle ble ikke eksportert – Levering, lag paller: Summerte feil på blandingspaller – Ansatte,…

Les mer... 27.09.2023 – Ver. 4.389 (NLP, Levering, Ansatte)

27.09.2023 – Ver. 4.389 (Bama EDI)

– BAMA EDI, tilleggsordre etter at frakbrev er laget: Før var det kun en melding om at ordrelinjer må legges inn. Nå legges de automatisk…

Les mer... 27.09.2023 – Ver. 4.389 (Bama EDI)

20.09.2023 – Ver.4.388 (Skanne, Merkelappskriver, Lage felt fra APP)

– Skanne Levering/Lagerkasse til Sorteringskø: Utvikder bildet med flere sorteringskøer om nødvendig, styrt av ev. Frukt HovedGruppe/Undergruppe sorteringskø. – Merkelappskrivere, lagres nå på navn i…

Les mer... 20.09.2023 – Ver.4.388 (Skanne, Merkelappskriver, Lage felt fra APP)