27.09.2023 – Ver. 4.389 (NLP, Levering, Ansatte)

– NLP eksport: 1/2 plast på palle og 1/3 plast på palle ble ikke eksportert – Levering, lag paller: Summerte feil på blandingspaller – Ansatte,…

Les mer... 27.09.2023 – Ver. 4.389 (NLP, Levering, Ansatte)

27.09.2023 – Ver. 4.389 (Bama EDI)

– BAMA EDI, tilleggsordre etter at frakbrev er laget: Før var det kun en melding om at ordrelinjer må legges inn. Nå legges de automatisk…

Les mer... 27.09.2023 – Ver. 4.389 (Bama EDI)

20.09.2023 – Ver.4.388 (Skanne, Merkelappskriver, Lage felt fra APP)

– Skanne Levering/Lagerkasse til Sorteringskø: Utvikder bildet med flere sorteringskøer om nødvendig, styrt av ev. Frukt HovedGruppe/Undergruppe sorteringskø. – Merkelappskrivere, lagres nå på navn i…

Les mer... 20.09.2023 – Ver.4.388 (Skanne, Merkelappskriver, Lage felt fra APP)

11.09.2023 – Ver. 4.387 (leveringer, fraktbrev, transportetiketter, IFCO- etiketter)

– Oversikt leveringer: Kan legge til kolonner for produsent mobil, adresse, postnr og poststed. – FraktBrev, PalleOversikt: Kan slå sammen paller – Fraktbrev, Oversikt, Palleoversikt:…

Les mer... 11.09.2023 – Ver. 4.387 (leveringer, fraktbrev, transportetiketter, IFCO- etiketter)

04.09.2023 – Ver. 4.385 (Levering,fraktbrev,sortering,paller)

– Levering, Endre, Lagre: Om innleveringsdato er fram i tid så fikk en advarsel, men om trykte ok på den så kom en ikke videre…

Les mer... 04.09.2023 – Ver. 4.385 (Levering,fraktbrev,sortering,paller)

25.08.2023 – Ver.4.384 (palleetiketter)

– Palleetiketter, ved utskrift av flere paller så kom det bare en etikett til hver palle

Les mer... 25.08.2023 – Ver.4.384 (palleetiketter)

24.08.23 – Ver. 4.383 (Underpakkeri, NLP)

– Underpakkeri som har definert at paller/levering skal lages vil få en dialog ved generering av Fraktbrev fra EDI der en spesifiserer ev. manglende levering…

Les mer... 24.08.23 – Ver. 4.383 (Underpakkeri, NLP)

23.08.2023 – Ver. 4.382 (Foredling, lagerrom)

– Ny rutine: Foredling, skann til sorteringskø: Kan skanne leveringsetikett til valgt sorteringskø – Lagerrom, vis spor: Grafisk representasjon av spor oppdateres automatisk hvert 15…

Les mer... 23.08.2023 – Ver. 4.382 (Foredling, lagerrom)

20.08.2023 – 4.381 (Avregning, sortering)

– Avregning, Heimepakka leveringer med reklamasjon: Reduserte ikkje kg som skulle avregnes – Sortering, Fyll lagerkasse fra sortering: Forenklet med ny spor-fane der en kan…

Les mer... 20.08.2023 – 4.381 (Avregning, sortering)

16.08.2023 – Ver 4.380 (Vare, avregning)

– Vare, Endre: Har fått nytt felt under navn for ev. overstyring av varenavn på IFCO-etiketter – Avregning: Kunne vise startgrunnlag = 0 på leveringer…

Les mer... 16.08.2023 – Ver 4.380 (Vare, avregning)