FruktKlient endringslogg

– Vis bestillinger for et medlem: Feil i kolonne for avregnet. (gammel oversikttype). Kan nå tilpasse kolonner.
– Plukkliste: Kan tilpasse kolonner.

– Faktura: Kan sette start på fakturanummerserie, og hull i serien etter dette fylles ut. Dette gjelder både hovedpakkeri og underpakkeri som fakturere selv.
– Faktura, Oversikt: Send Giro via epost: Sender epost i bakgrunnen, og setter dato sendt.
– Plukkliste: Kan velge å vise bestillinger den siste dagen eller de siste dagene.

– Sletting av data som har filvedlegg: Dokumenter i dokumenttre slettes automatisk.
– Un-Delete av data som har filvedlegg: Dokumenter i dokumenttre hentes tilbake automatisk.
– Lag palle fra silo, sortering eller levering: Vindu skaleres nå riktig og proporsjoner beholdes, også ved maksimering.
– Lag palle fra silo: Lage palle for lager oppdaterte ikke kg i silo
– Lag palle fra silo: Sjekker om fraktbrev er låst eller sendt
– Lag palle fra silo: Håndterer at flere leveringer må til for å fylle pallen, men utskrift av merkelapper er styrt av «nederste» levering i silo frem til pallen er lagret.
– Kontrollveging, send avviksmelding på epost: Lagt til ekstra feilhåndtering ved epostsending fra server (SMTP)

– Betaling, «Kanseller og lag kreditavregning»: Eventuelle trekk av akonto eller gjeld kommer opp til avregning på nytt.
– Betaling, Full utskrift: Tar med trekk

– Fakturere flere samtidig: Alle merkede linjer kom på samme faktura, selv om de var til ulike kunder

– Faktura, Oversikt, Eksport til Agro rekneskap: Justert på formatet

– Midler, sist år er endret til siste dato
– Medlemsoversikt: Kolonner for adresse viste fakturaadresse

– Faktura, Eksport til Agro: Justert totalsum i siste kolonne fra sum pr bestilling til totalsum på faktura.
– Lag paller fra silo: Ved bytta av silo/levering så ble det lagt til ei linje på palle for denne produsenten med halvparten av kassene til pallen. Antall er redusert til 0. Da kan linjen lett brukes til å registrere kasser om nødvendig.

– EDI, BAMA, EDI bestillinger feilet pga GHLevering_service_v21

– EDI, BAMA: PakkeriID (Supplier ID) ble ikke riktig satt
– Fraktbrevoversikt: Lagre fraktbrev uten paller fikk satt pallepoolstatus ok.

Etiketter: Kan velge opprinnelsesland på levering. Da tas enten spesifisert opprinnelsesland om den er definert, eller medlemmet sitt land. Er det ingen land så blir heller ikke tittel skrevet ut.
– Lag paller fra silo: Om silo har tilknyttet en prisgruppe så blir den automatisk valgt mot begge merkelapper
– Medlemmer, oversikt, verktøy: Kan sette land på valgte medlemmer.
– EDI bestillinger: Måtte alltid bekrefte

– Medlem, (Kunde) kan sette faktureringsmetode: Normal (standard) eller «Bare Frakt».
– Faktura utskrift: Tar med ev. Load-ID på kommentarlinje (i tillegg til FraktbrevNr)
– Lag palle fra Silo, Levering, Sortering: Knapp for å vise etiketter: Oversikten kom med tomme linjer
– Vare, Bestilling, Lag Paller ihht dagens fraktbrev: Viser nå fra to dager tilbake til 4 dager frem
– Vare, Bestilling, Lag Paller ihht dagens fraktbrev: Bedre oppdatering på dato sendes/mottas (Henter fra Fraktbrev i stedet for Bestilling data).
– Lag palle fra Silo, Levering, Sortering: Lagrer siste etikettvalg
– Levering: Nytt felt for opprinnelsesland. Dette overstyrer eventuellt land definert på produsent, dette for å håndtere import
– Medlem: Kan velge om produsent er importør, da må leveringer mot denne produsenten ha satt opprinnelsesland

– Lag palle fra silo til fraktbrev er nå basert ny standard funksjonalitet (+ graf fremdrift ihht ordre)
– Lag palle fra sortering til fraktbrev er nå basert ny standard funksjonalitet
– Fraktbrev, Nytt manuelt fraktbrev (ikke EDI): Knappen for «Ny bestilling» virket fint, men kan ikke endre «Leveres til», «Kjøper» osv. etterpå.
– Notater er tilgjenglig for pakkeriet om bruker er definert med tilgang til å se felter

– IFCO lapp oversikt begrenses til hovedgruppe og undergruppe
– Lag paller fra levering: Viser graf på høyre side med %Ferdig for antall kasser produsert mot ordrelinjen på fraktbrevet
– Etiketter, Oversikt: Kan velge kolonner
– Etiketter, kan begrenses til et underpakkeri
– Oppsett brukere for Underpakkeri, Tilgang: Endring av hovedgruppe og undergrupper virket ikke. Undergruppene nå er kun undergrupper til valgte hovedgrupper.
– Masseinnlevering: Klikk for å velge produsent, begrenses ev. for underpakkeri med begrensning til produsenter

– Fraktbrev, vis paller, sette dato produsert: Satte ønsket dato på pallen, men pallelinjen fikk dato/tid når dette ble satt. Kan nå legge inn klokkeslett.
– Fraktbrev, Utskrift: Summerte ikke riktig antall for kassetype om kassetype var annen en definert for varen.

– Avlingsresultat, Statistikk pr Undergruppe: Den siste hovedgruppen ble ikke vist, det var tomt valg som skulle bli fjernet.
– Oversikt IFCO merkelapper: Begrenses til eventuell hovedgruppe/undergruppe begrensninger på underpakkeri.
– Oppsett, brukere: Tilgangsvalg på endring av IFCO merkelapp. De med brukernivå 8 (og ikke underpakkeri) har fått denne tilgangen.
– Lagre fraktbrev som er yngre enn 15 dager oppdaterer NLP send status.

– Lag palle fra levering, tar hensyn til levering Hovedgruppe/Undergruppe fra varer

– Masseinnlevering: Valg av IFCO(1) begrenset til emballasje for vare
– Fraktbrev, vis paller, Verktøy: Underpakkeri kan sette kassetype

– Vare, Bestilling, Lage paller fra Lage paller iht fraktbrev i dag: Kan lage paller fra Levering

– Kredit av fakutra til underpakkeri: Startet alltid på 1
– Faktura, Oversikt: Kolonne for «Kredit av faktura nr» viste en dato
– Faktura, Eksport av faktura til regnskapssystem: Kontroll for om varelinjesum var >= 1 kr er endret til 0.01 kr pga EPS Kassepant på 1 øre !

– Avrekning, Ifco tillegg, tekst øket fra 24 til 34 tegn.
– COOP EDI fraktberv: justering på antall nuller (=1) etter komma om tall før siffer er 0

– Forkortelser/Koder, Emballasje: Kan spesifisere om den kvalifiserer til Frukt-Inn-Enhet og Vare-Embllasje for å redusere valgmuligheter.
– Bestillinger, Produser ihht dagens fraktbrev: Status på antall paller ble ikke automatisk oppdatert når en laget ny palle

– Ny palle: Før ble kasse/enhet på palledelen tatt fra varen sin enhet, men nå brukes emballasje på varen om den er definert
– NLP: Kassetype tas fra palledelen, ikke fra vareregister. Da kan kasser overstyres pr palledel.
– PalleDel: Støtte for lengre tekst for enhet, og dato nå med klokkeslett
– Palle, ny linje: Fikk dato fra forrige linje, nå får den aktuellt dato-klokkeslett
– Faktura, Eksport til Agro: Tar hensyn til eventuell regnskapskonto definert i systemoppsett. Om konto er 0 så leses konto fra vareregisteret. Om konto er 0 så brukes 70 (standard verdi).

– Faktura, Utskrift og eksport: Om «Faktura mottaker» ikke er definert så brukes «Kjøper», eventuelt «Bestillt av».
– Fraktbrev, utskrift: Summerer nå alle kasser, før ble bare de kassene som skulle faktureres kunde summert

– Masseinnlevering Exception

– NLP pallepool: Feil i sending ved ikke-NLP kasser (fra forrige versjon).
– NLP pallepool: Feil ved sending ble ikke vist
– Omsetning skattedirektoratet, programmet godtar org nr NO xxxxxx MVA

– Fraktbrev, Oversikt, Sende NLP data: Status ble ikke satt riktig
– Avregne, utskrift/PDF: Bedre plass til navn på trekk/tillegg i summering (flyttet kolonne for % 20 mm)
– Fraktbrev, Vis paller: Administrator kan sette kassetype på valgte paller.
– Direktesalg til kunde: Mottaker GLN ble ikke satt på bestilling, og fraktbrev.

– Underpakkeri, Oppdater antall kasser på levering ihht kasser på palle: Bruke KgVare for ny estimert kg, det er endret til KgPrEnhet for leveringen (fra FruktEnhetInn)
– NLP: Satte ikkje send-dato på pallene riktig, som førte til at NLP status «Sent» ikke ble satt

– Avrekning av heimepakka varer på underenhet: Unngår problem når kg på vare er ulik kg på innhet
– Fraktbrev, sende NLP data klar til testing. Slår sammen avsendere (samme konto). Om produsent er avsender så sjekkes produsentens NLP konto, bruker og passord.

– Fraktbrev, Sende melding til NLP: Sjekker for ordrenummer og NLP konto
– Prognose og produksjonsplan til Gartnerhallen: Utvikling de neste årene var for liten ihht korreksjon av felt
– Første utkast til ny rutine for å sende data til NLP, med sammenslåing av data pr account

– Fraktbrev, Sende melding til NLP: Kunne feile med exception på server

– Fraktbrev, Oversikt: Kan sende NLP pallemelding for underpakkeri. Før måtte en være logget på som underpakkeri (Henter NLP konto/bruker/passord fra UserData i stedet for TheUser2)
– Fraktbrev, Endre, Legg til paller på varelinje, skanne kasser til palle: Funksjon for å sette snittvekt på pallene.

– Frukt-Enhet-Inn (Levering): Lengde øket fra 12 til 22 tegn
– Kan sette regneskapssystem for underpakkeri.

– Medlem: Har fått nytt felt for konto hos NLP
– Fraktbrev, bruttovekt: Har endra vekt for kasse fra 30 til 50 kg.
– Fraktbrev, Endre manuelt fraktbrev: Fikk ikke endret Ordrenummer + en del andre felt.
– Støtte for NLP kasser
– Økonomi, overføring av avregning til Visma Business der fratrekk av gjeld satte utbetalt sum til 0: Verdi av levering ble ikke eksportert.

– Vare: Ny felt for å velge om varen er en veievare.
– Bestilling: Ny felt for å velge om varen er en veievare. Settes automatisk fra varen. Vekt tas da fra kg, og regnes ikke ut i fra antall varer * varevekt.

– Fraktbrev, Legge til paller, Skanne kasser: Ny knapp for å velge kasser fra liste. Om kassen er vegd så blir vegd vekt brukt. Paller som lagd som kasser som ikke er med
– Fraktbrev, Legge til paller, Skanne kasser: Legger til kolonne for kassenummer.
– NLP: Database, oversikt og registrering for overstyring av sender (produsent/vare/pakkeri)