Om bærklient

 

Bærklient bygger på Fruktklient, men er likevel helt forskjellig.

Bærklient dekker bærdyrkeren sitt behov for å ha oversikt over avling, inntekter, kostnader og plukkeprestasjoner fra dag til dag gjennom høstesesongen. 

Bærklient er utviklet for de som har direktesalg, men er også nyttig for de som leverer til fruktlager og bruker Fruktklienten. En del av dataene kan også overføres fra det ene programmet til det andre. Kort presentasjon av BærKlient

 

Programmet gir deg oversikt over:

  • Lønnskostnader og lønnsrapport

Legg inn lønnsavtale for hver plukker og du kan hente ut plukkestasjoner og lønnskostnader for hver enkelt plukker.

  • Rapport for henting/plukking

Rapporten vil vise detaljerte opplysninger om hver plukking. Du kan velge å få plukkeprestasjoner oppgitt i prosentvis fordeling mellom sorteringer. På denne måten kan en se om det er noen av plukkerne som har en sortering som avviker fra gjennomsnittet, og det gir en mulighet til å få dette rettet opp. Det er også mulig  få et beregnet økonomisk resultat for hver plukking hvis forventet pris er lagt inn.

  • Rapport avling og mengde solgt

I rapporten vises dagsresultat for hva som er plukket av ulike sorteringer, inkludert utkast og samlet mengde. Rapporten viser også gjennomsnittlig plukkeprestasjon pr time, den totale mengden av bær og bær til salg. 

  • Rapport økonomi

Forventet gjennomsnittlig salgspris for hver dag legges inn, og totalverdi av salget pr. dag blir beregnet. Programmet trekker fra lønnskostnaden for dagen og viser så hvor mye som er igjen til å dekning av andre kostnader. 

  • Feltrapport

Feltrapporten gir informasjon om resultatet i hvert felt som: Sum kg, kg pr. dekar, gjennomsnitt plukkeprestasjon, verdi av avling, verdi pr. dekar, overskudd pr. dekar og fordeling av sortering både i mengde og prosent.

  • Rapport plukkere

Oversikt over de enkelte plukkeres prestasjoner, sortering, lønnskostnad med mer.

  • Sprøytejournal mm.

Her registreres gjødsling og plantevern i feltene. 

  • Rådgiver vil ha tilgang

Din bærrådgiver vil ha tilgang til opplysningene om plukking, avlingsresultat og tiltak på hvert bruk.