Sentralklienten

Et system for å samle inn data fra ulike pakkerier. Dataene velges ut fra pakkeriene på forskjellige grunnlag. Et pakkeri kan levere data til flere «sentralklienter»

Sentralklienten brukes i dag av Gartnerhallen for å få tidlig varsel på innlevering av frukt og bær, til prognose og planlegging av sorter.

Sentralklienten brukes til forskning og analyse bl.a NIBIO