Mer om FruktKlient

Produsenten kan:

 • Registrere felt, sprøyting, gjødsling, vanning, jordprøver
 • Melde inn frukt/grønnsaker til lager/pakkeri via PC/mobil
 • System for utskrift av merkelapper via PC/mobil
 • Se mottak av frukt/grønnsaker på lager/pakkeri, og sorteringsresultat
 • Få statistikk på avling/verdi pr sort og pr felt/areal
 • Få statistikk på størrelse/farge/feiltyper
 • Tilgang til informasjon om sprøytemiddel, gjødsel
 • Vise forbruk av sprøytemiddel, gjødsel
 • Hente ommsetningstall, avregninger
 • Bestille driftsmidler (deler, plast, sprøytemiddel, gjødsel osv)
 • Se leverte driftsmidler fler år bakover

Lager/pakkeri kan:

 • Medlemsregister kan sorteres på kultur, sende epost og sms. F.eks. kan dere sende SMS til alle produsenter som har løk
 • Se planlagte innmeldinger av frukt/grønnsaker, råvarer, ferdigvarelager
 • Mottakskontroll
 • Veie, merke, lagerposisjon
 • Sortere med automatisk lagring av sorteringsresultat
 • Avansert avregning til produsent der pris/prisdato kan styres etter innlevering, sorteringsdato, salgsdato, mottaksdato.
 • Lage paller, merke paller med palleetikett
 • Lage fraktbrev, merke paller med forsendelsesetikett
 • Håndtere bestillinger fra grossist
 • Fakturere grossist med avanserte regler for beregning av priser
 • Fakturere produsent for salg av driftsmidler
 • Støtte for elektronisk bestilling, bekreftelse, pakkseddel og faktura via Dedip2
 • Støtte for måling av temperatur i kasser vha trådløs temperaturmåler og strekkodeleser
 • Selge driftsmidler til produsenter
 • Kampanjer for salg av driftsmidler der produsenter bestiller selv
 • Drive direktesalg / kassse / kontaktfaktura
 • Dele ut begrenset tilgang til systemet for rådgivning / myndigheter
 • Ansatte kan registerere timer vha magnetkort
 • Beregne ansatt timeforbruk til ulike aktiviteter
 • Summer timer for lønnsberegning
 • Produksjonsplaner, oversikt over felt, feltalder, behandling osv
 • Varelager og ordresystem
 • Støtte for bruk av silo med grafisk silooversikt.
 • Statistikk salg, varetyper osv.
 • Avansert system for produksjon av merkelapper integrert med sorteringsprosessene for automatisk endring av produsentnavn osv.
 • Kan dokumentere vareflyt hele veien fra produsent til grossist/butikk

Rådgivningstjenester og forskning kan:

 • Få tilgang til feltinformasjon, aldersammensetning av kulturer
 • Få tilgang til sprøyting, gjødsling og vanning
 • Få tilgang til avlingsresultat
 • Få tilgang til sorteringsresultat
 • Få tilgang til lønnsomhet pr areal

Tilbake

Til toppen