FruktKlient Logg

27.05.2021 – Ver 4.134 (underpakkeri)

– Underpakkeri: Kunne ikke velge produsenter eller kunder fra MedlemSøk. Har lagt inn valg i oppsett av underpakkeri for å kunne se alle produsenter.

19.05.2021 – Ver 4.133 (EDI, sortering)

– EDI, håndtere bestilling med bare en linje i oversikten virket ikke.
– Sortering, oversikt: Kolonne for Dato-Tid Brukte starttidspunkt for sortering, men denne er tom for manuelt registrerte sorteringer. Om starttidspunkt mangler så brukes nå dato sortert i stedet (den er uten klokkeslett).

18.05.2021 – Ver 4.132 (økonomi)

– Økonomi, Faktura, Fakturer: Viser nå ikke linjer med antall = 0

16.05.2021 – Ver 4.131 (midler, sprøyting)

– Midler: Nye kolonner for avstand til vann med avdriftsreduksjon 0, 50, 75 og 90%
– Sprøyting: Korriger middelavstand til vann ihht avdriftsreduksjon

08.05.2021 – Ver 4.130 (innlevering)

– Innlevering, Enhet: Om det var satt opp begrensninger på enhet mot undergrupper, men ikke for valgt undergrupper, så var listen over enheter tom. Den skulle ha vist alle.

07.05.2021 – Ver 4. 129 (EDI, levering)

– Bama EDI: Lagring av loggfil feilet
– Levering, Endre: KasseEnhet ble ikke oppdatert om undergruppe ble oppdatert

03.05.2021 – Ver 4.128 (server, middel)

– Oppdatering av server: Klientprogram som prøvde å logge seg inn automatisk på nytt kom inn med gammel versjon.
– Middel: Redusert til en kolonne for avstand til vann, og bredde på buffersone er endret til en avhuking.

02.05.2021 – Ver 4.127 (EDI, faktura)

– Endret logging av EDI filer.
– Faktura, Oversikt: Kan kopiere faktura
– EDI, DedipXML: Håndterer Retur, Kassasjon og Manuelt mottat der en kan fakturere/kreditere direkte fra EDI-Oversikten.

29.04.2021 – Ver 4.126 ( felt, teig, palle)

Feltoversikt: Admin kunne ikkje bytte produsent. Produsentnavn ble ikke oppdatert
– Teigoversikt: Admin kunne ikkje bytte produsent. Produsentnavn ble ikke oppdatert
– Lag palle fra silo: Info i silo(blokk) var berre kommentar. Har satt tilbake til Medlem + UnderGruppe + PrisGruppe + Kommentar;

29.04.2021 – Ver 4.126 (silo)

– Silo, Lag palle frå silo: Max kg var null

28.04.2021 – Ver 4.125 ( utskrift, EDI)

– Utskrift av små merkelapper: Standard ramme for merkelapp 2 osv, skal være uten ramme
– EDI, endret logging av filer (feil ved mottak av ordre ved lagring av loggfil – mottak av ordre var ok).
– Fil, ServerAdmin, Vis blokkerte IP adresser: Ingenting kom opp

28.04.2021 – Ver 4.124 (merkelapputskrift)

Utskrift av små merkelapper virket ikke

27.04.2021 – Ver 4.123 (felt, underpakkeri, EDI bestilling, etiketter, fraktbrev)

– Felt: Valg av medium og metode ble ikke begrenset til hovedgruppe
– Bruker, Underpakkeri: Før var alle underpakker låst til vår interne FTP, dette velges nå i oppsett bruker, Underpakkeri
– Bærklient app: Oppdatert støtte for arbeid-timer som desimaltall
– EDI bestilling: Restdato var ikkje tilgjengelig når en åpnet på nytt og ikke endret antall levert
– Oppsett Bruker, Underpakkeri: Delt opp i flere faner
Kan velge om underpakkeri kan endre varer som har samme                                                                SalgsOrg som underpakkeriet
Kan velge om underpakkeri kan se/endre kunder. Vil da også                                                                kunne se seg selv som medlem.
Lagt til OrgNr
– Etiketter, Holdbarhetsdato: Tas i fra Vareregister om varen er tilgjengelig med holdbarhetsdato > 0, eller brukes default dato fra merkelappen. Før bare frå merkelappen.
– Felt, Oversikt, Verktøy: Bytte produsent er nå tilgjeng for administratorer
– Fraktbrev, Send EDI: Låser nå fraktbrevet om det ikke er låst fra før. Før bare markert som sendt.

13.04.2021 – Ver 4.122 (økonomi)

– Økonomi, Vis Utbetalingar: Lagt til Dokument som standard kolonne

12.04.2021 – Ver 4.121 (felt -teig støtte for app)

– Felt: Støtte for App: Arbeidstimer
– Teig: Støtte for App: Metode og Medium

08.04.2021 – Ver 4.120 (medlemsoversikt)

– Medlem, Oversikt: Åpne to eller flere medlemmer, lukke i samme rekkefølge kunne føre til feilmelding

07.04.2021 – Ver 4.119 (vare bestillinger)

– Vare, Bestillinger, Vis utsett fakturering: Viste også bestillinger som ikke var utsatt
– Vare, Bestillinger, Vis utsett fakturering: Verktøy: Manglet valg for endre utsatt status

29.03.2021 – Ver 4.118 (avregning, støtte for app)

– Avregning: Lagrer PDF-kopi under PRODUSENT
– Oversikter, søk i kolonner: Antall merkede linjer ble ikke oppdatert
– Endre Trekk/Tillegg: Bedre tittel på vindu
– Støtte for app: Antall dokument for valgt post

29.03.2021 – Ver 4.117 (treoversikt, medlem)

– Doc-Treoversikt: Kan velge kolonner i oversikten
– Medlem, Endre: Har fått knapp for å vise dokumenter

29.03.2021 – Ver 4.116 (avrekning, sortering, oversikt kunde, medlem)

– Rutine for å flytte Avrekninger i dokumentreet fra AVREKNING til PRODUSENT
– Sortering, Oversikt: Velg produsent viste også kunder
– Oversikter, velg produsent/kunde: Oversikt var ikke sortert
– Medlem, Oversikt: Doc-knappen viser nå alle dokumente for valgt medlem

28.03.2021 – Ver 4.115 (teig)

– Teigoversikt: Feilmelding
– Slå saman medlemmer: Funksjonen er forbedret

26.03.2021 – Ver 4.114 (server, gardskart, levering,felt)

– Server: Godtar ein feil i kommunikasjon for IP-adresse blir sperret
– Server: Liste over sperrede IP-adresser viste bare de 3 første
– Gardskart: Fikk intern feil ved dekoding av gardsdata fra noen produsenter
– Gardskart: Endre størrelse på felt/teig: Lagrer automatisk
– Levering, Paller, Til fraktbrev: Vis fraktbrev viste tomme linjer.
– Felt: Kan registrere medium (substrat, plast …)
– Felt: Kan registrere felt innsatsfaktorer som personer, arbeidstimer og ekstern kostnad
– Felt, Oversikt: Om en legger inn felt som ligger utenfor «Gjeld Dato» så får en beskjed om at en må endre dato neste gang en åpner Oversikt Felt for å vise dette feltet

18.03.2021 – Ver 4.113

– Mye bedre respons i programmet

17.03.2021 – Ver 4.112 ( PO, teig, felt)

– PO, Endre: Nye felt der en kan legge inn dato betalt og info om betaling, samt dato for forespørsel
– PO, Oversikt, Send: Alle som kan lage PO kan sende prisforespørsel, men sjekker om bruker kan sende PO til alle eller bare godkjennte leverandører
– Teig, Endre Teignummer: Oppdaterer Felt
– Felt, Endre radlengd/nettoareal oppdaterer Teig

12.03.2021 – Ver 4.108 (Medlem, CSV eksport)

– Medlem, søk: Endra frå medlemsnummer + etternavn + fornavn til meldemsnummer + Fornavn_Etternavn
– CSV eksport: Manglet innhold pga for lite data skrevet på hver linje (1 byte i stedet for 2)

08.03.2021 – Ver 4.105 (Gardskart)

Gardskart:
– Kan måle avstand / areal (eget valg som fjerner valgt felt). Avstand kan være polylinje der meter for hver linje vises. Polylinje avsluttes ved høyre musknapp. Område kanselleres ved høyre musknapp
– Når en tegner linje vises lengde ved cursor
– Notat, Kan legge inn timeforbruk
– Lagre Bestilling: Sjekker navn/fp/Nr for OrderBy, Buyer, Supplier, DeliverTo, UltimateCustomer , HandleBy , Invoicee
– Kan vise kart over pakta teiger
– Skifter automatisk mellom gard/bruk ved valg av teig/felt, og velger riktig kartutsnitt

25.02.2021 – Ver 4.104 (Avrekning, økonomi, underpakkeri)

– Averekning, Endre dato: Oppdater-knappen ble ikke tilgjengelig
– Økonomi, Utbetalinger: Numeriske kolonner kan nå summeres, og sumlinje legges til i bunn
– Underpakkeri får en enklere kolonneoppsett for «Oversikt alle leveringer» som er uten sorteringsresultat og klassifisering, ProdLev, Feltnavn

25.02.2021 – Ver 4.102 (Økonomi, utskrift)

– Økonomi, Vis utbetalinger: Kan tilpasse kolonner
– Utskrift liste stående/liggende: Kunne bli formatert helt feil, med mye innrykk før føste kolonne

16.02.2021 – Ver 4.101 (Økonomi, fakturer, faktura, fraktbrev, levering)

– Økonomi, Oversikt priser: «Oppdater» knappen ble ikke tigjengelig når en endret dato
– Fakturer vare der paller skal faktureres: Runder antall paller pr ordre opp til neste hele palle
– Faktura som ikke var sendt: Kunne skrives ut i fra «Endre Faktura» men ikke fra «Oversikt Faktura». Dette er endret slik at en kan skrive ut også fra «Oversikt Faktura»
– Fakura, Fakturer: Om en fakturerer en bestilling eller at alle bestillinger har samme OrdreNr så blir OrdreNr satt i KlientRef på faktura
– Fraktbrev: Om ein bestilling eller bestillinger med samme ordrenr blir lagt til fraktbrevet så blir OrdreNr satt på Fraktbrevet.
– Levering, Paller, Til Fraktbrev: Knappen «Vis Fraktbrev»: viste tomme linjer

12.02.2021 – Ver 4.099 (Paller, fraktbrev, plukkliste avrekning)

– Paller, Levering og Bestilling AutoBookUt av Fraktbrev: Bedre info i anmerk feltet: (Levering fikk ikke med AutoBookOut av fraktbrev NN)
– Fraktbrev oversikt, kolonne for «Status»: Kunne ta med info fra «Leveres til» om status ikke var satt
– Plukkliste, PakkeListe: Justert på utskrift
– Avrekning/Betalinger: Tittel på «Ifco» trekk er øket fra 11 til 24 tegn

09.02.2021 – Ver 4.098 (Bestilling, nedtrekkforkortelser, ansatt)

– Bestilling, Endre: Velg av «leveres til» la bare inn medlemsnummer i stedet for navn. Kobling mot kunde var ok.
– Bestilling, Endre: Fjernet krav til at leveringsmetode er fyllt ut.
– Nedtrekk forkortelser, ALT-knappen, Velg: Tok med tittel i stedet for kode (liten tekst)
– Ansatt, Display Timestatus: Leste ikke alle fargene korrekt fra SystemConfig ved oppstart

04.02.2021 – Ver 4.096 (Kvote, feltalder, økonomi)

– Kvote-Levering, Oversikt: Endra frå dato til uke
– Kvote-Levering, Oversikt: Lagt til knapp for å vise kvote eller levering for valgt produsent
– HovedGruppe, UnderGruppe: Kan sette startuke for produksjonssesong
– Feltalder grafisk: Kan velge å vise areal i stedet for antall
– Feltalder grafisk: Valg av organisasjon virket ikke
– Økonomi, Omsetning til skattedirektoratet: Manglet utf-8 header

03.02.2021 – Ver 4.095 (Fraktbrev, verktøy, kvoter)

– Fraktbrev, skanne Palleetikett: Oppdaterte ikke bestilling med riktig antall kasser og kg, måtte inn på paller på bestillingslinjen og lukke for å oppdatere.
– Fraktbrev, skanne Palleetikett: Om pallen mangler og varen på pallen finnes på en av ordrelinjene så blir pallen lagt til. Valg for om dette skulle gjøres eller ikke er fjernet. Blandingspaller kan ikke skannes inn, Etikett skrives ut.
– Fil, Verktøy: Ny import av kvoter
– Kvoter, Endre: De 52 ukene som var lagt ut horisontalt med et langt rullefelt er nå lagt ut som 4 linjer uten rullefelt. Dato er tatt bort.

01.02.2021 – Ver 4.094 (Prøver, notater, teig, ansatte)

– Prøver, Endre: Lagt til «Alle» knapp for å vise felt som var aktive i fjor.
– Notater: Utvidet med Kobling mot Aktivitet, UnderAktivitet og felt. Felt begrenses til ev. valg av teig, og areal/radlengd vises.
– Teig: Lagt til teignummer
– Ansatte: Lagt til støtte for gjeste-innlogging med utskrift av merkelapp med strekkode for utlogging.

20.01.2021 – Ver 4.084 (Medlem, behandling, levering)

– Medlem, Godkjenning: Antall sprøyter er øket fra 3 til 6
– Medlem, Godkjenning, Sprøyte: Kan legge inn vurdering for avstandsreduksjon og % reduksjon for hver sprøyte. For valg av tåkesprøyte legges inn forslag til standard tekst.
– Midler: Utvidet definisjoner til å dekke tunell/friland, samt kulturtyper og frukthovedgrupper, og avstand til vann
– Behandling, Plantevern: Sjekker at et middel kun for tunell ikke brukes på friland, eller omvendt
– Behandling, Plantevern: Får opp varsel om Vannjournal om noen av feltene er nærmere enn 50m fra vann, med info om hvilke midler som har krav og feltene som er for nærme, samt data fra valgt sprøyte mht vurdering og avstandsreduksjon.
– Levering, Kvoter: Ny oversikt som viser hvor mye produsenter har levert av kvoten i løpet av et år

13.01.2021 – Ver 4.081 (Levering, felt)

– Levering, Kvote: Nytt valg for å vise grafisk levering mot kvote for valgt år, enten pr veke eller akkumulert
– Felt, Endre: Kan endre både antall og areal, og den motsatte verdien blir oppdatert. Gjelder alle kulturer.
– Felt, Endre: Kan sette radavstand / planteavstand selv om areal kan legges inn manuelt

10.01.2021 – Ver 4.081 (Prøver/tester, hjelp)

– Prøver/Tester: Lag til mulighet for å hente opp et år gamle felt i tilfelle det skal tas prøve av felt fra i fjor som det ikke er blitt laget innlevering på.
– «Hjelp, Om» er nå tilgjengelig på hovedmeny. Dette vinduet har fått støtte for å starte TeamViewer mot IndustriData eller EH-Data + info om «TeamViewer kjører allerede». Dette er også tilgjengelg fra påloggingsvinduet.

18.11.2020 – Ver 4.071 (bestillinger, merkelapp/følgebrev, NLP)

– Vare, Bestillinger, «Lag paller ihht fraktbrev i dag»: Ny funksjon for å lage paller fra sortering som kobles mot fraktbrevet direkte.
– Levering, merkelapp/følgebrev: tar med teksten Øko NO-ØKO-01 om levering er økologisk
– NLP: Støtte for 1/2 og 1/3-Paller på heilpalle

20.10.2020 – Ver 4.064 (GH produksjonsplan, utskrift fraktbrev)

– Gartnerhallen produksjonsplan: Feilet, denne er nå testet etter konvertering og er ok.
– Utskrift av fraktbrev rett etter utskrift av palleetikett: Endret ikke tilbake til standardskriver med A4

19.10.2020 – Ver 4.063 ( BAMA EDI)

– BAMA EDI: Ved tilleggbestilling på ordrer som allerede er på et fraktbrev så legges de automatisk inn på fraktbrevet. Eksisterende ordrelinjer må heller ikke bekreftes på nytt, men venter på svar fra GH/BAMA om det er nødvendig.

15.10.2020 – Ver 4.062 (GH/BAMA EDI, Lagerrom)

– GH/BAMA EDI: Ny rutine for å lese inn PO/Shipment på nytt.
– LagerRom, vis spor grafisk: Kan merke og slette kasser.

08.10.2020 – Ver 4.061 (Økonomi, Avrekning)

– Økonomi, Avreking: Lag manuelt forskudd/Gjeld er fjernet, kan lages manuelt fra Økonomi, Vis utbetaling. Kan også bruke Økonomi, Ekstra avregningstrekk/tillegg.

06.10.2020 – Ver 4.059 (Avrekning, Ferdigstilling og eksport)

– Avrekning, Ferdigstilling og Eksport: Viser fremdrifstindikator, som også kan avbrytes.

06.10.2020 – Ver 4.058 (Avrekning)

– Avrekning: Lag eksportfil lagret filer som Unicode, er nå endret til Ansi som er likt som for eksport fra Utbetalinger.
– Avrekning, Lag bankliste: Skrives ikke ut automatisk, viser bare forhåndsvisning
– Avrekning, Utskrift og Send på epost: Viser fremdrifstindikator, som også kan avbrytes.

06.10.2020 – Ver 4.057 (Levering, Systemlogger)

– Levering, Oversikt, Verktøy, Sett Sort/Kassetype: Om en ikke valgte undergruppe så ble den slettet i leveringen.
– Levering, Endre: Om en endret en undergruppe så ble kassetype også fjernet. Nå fjernes den bare om vi velger en undergruppe som ikke er tillatt for kassetypen.
– Systemlogger: Har endret fra en kategori til alvorlighet og kategori

24.0.2020 – Ver 4.055 (Avlingsresultat, lagerrom,lagerkasser, levering, EDI)

Avlingsresultat pr felt: Valg av år gjeld no høstedato, ikke dato på innlevering. Om høstedato mangler så brukes dato på innlevering.
– Lagerrom, vis spor (grafisk): Kan dobbeltklikke for å endre kasse
– Lagerkasser, lag levering: Setter høstedato (feltdato) til kassedato (inn på lager dato). Om det er kasser med ulik dato så blir siste dato brukt
– Levering, Oversikt, Sett høstedato: Viste ikke. Nå vises den om en har en kolonne med høstedato eller høsteår
– EDI, erstatningsordre: Satte ikkje eventuell underpakkeri-handle-by-GLN på nye ordrelinjer

22.09.2020 – Ver 4.054 (Avlingsresultat, oversikt paller på lager)

Avlingsresultat, Statistikk pr felt: Tar med kolonne for kg konsum
– Oversikt paller på lager, På lager og fraktbrev, På fraktbrev: Lagt inn knapper for å sette temperatur inn og ut.

21.09.2020 – Ver 4.052 (IFCO etiketter, lagerrom)

– IFCO etikett: Forbedret utskrift når den er rotert. Bredde og høyde settes slik merkelapper skal være.
– IFCO etikett: Rotering av tekstlinjer virker igjen.
– Lagerrom, Display: Bedre tekst på hver gruppe

21.09.2020 – Ver 4.051 (Sortering, palle)

– Sortering, oversikt: Underpakkeri kan tilpasse oversikter
– Palle, Endre: Spor var begrenset til 3 tegn

20.09.2020 – Ver 4.050 (Prøver/tester, avrekning,kontrollveging, sortering)

– Prøver/Tester: Kan kobles mot felt. Desse prøvene kan vises via levering som er høstet fra dette feltet.
– Avrekning, send på epost: Det ble skrevet ut avrekning til alle selv om de ble sendt på epost.
– Kontrollveging: Før tilgang bare på Sortering2, nå også på Sortering1.
– Kontrollveging, Ny veging: Knapp for å endre / vise port var ikke synlifor brukere med nivå under 8
– Sortering, Juster ihht kg inn: Om ein valgte å korrigere for overvekt samtidig så vart det feil

13.09.2020 – Ver 4.048 (Paller,Utskrift, Faktura,Telleliste, Lagerkasse/rom, Plukkliste, Oversikter

Faktura, Endre, Legg Til: Feilmelding (TextA)
– Telleliste: Kom ikke ut liggende
– Lagerkasse, Merkelapp: Kan ta med anmerk
– Lagerrom, Vis spor (grafisk): Kan dra og flytte kasser
– Oversikter, endre kolonnner: Før så kunne en ikke klikke på tekst i firkant for å dra, en måtte klikke på tomrom i firkanten. Dette er orndet.
– Paller: Kan legge inn retur på paller etter at den er sendt om en har brukernivå 9
– Utskrift, forhåndsvisning: Lagt til knapp for å sende på epost
– Plukkliste, lag enkelt fraktbrev: Lagt til knapp for å lagre i dokumenttre
– Oversikter, Vis dokumenter: Når ein går tilbake så kunne linjen bli oppdatert med feil kolonneinformasjon

12.09.2020 – ver 4.047 (Filpos, Lagerkasser/rom, NB! ny funksjoner)

Kunne få feilmeldinger på at filpos (fp) var 0 som skulle være XX. Denne kom opp fordi FileStream lar en søke forbi slutten av filen.
– LagerKasser: Kan overføre til/fra transitt, til/fra/legge til levering.
– LagerKasser: Graf for plassing av kassar på eit spor
– LagerKasser, Display: Har blokkert for drag / drop mellom lager
– Lagerrom, Vis spor (grafisk): Ny funksjon

11.09.2020 – ver 4.046 (Plukkliste, enkelt fraktbrev)

Tar nå fraktbrevdato i fra første bestilling

08.09.2020 – Ver 4.043 (Levering, Ifco etiketter. innmelding, varer, lager/kasser)

– Levering, kolonner: Valg av feltnavn «Feltnavn alle» var ikke tilgjengelig
– IFCO etiketter: Felt/Teig er tilgjenglig via LagerKasse
– Innmelding, Nedtrekksfelt for valg av felter kunne være grået ut eller helt borte
– Varer, automatisk fratrekk av varer ved produksjon: Dette er flyttet fra «Sortering, Sorter til varelager» til lagring av paller.
– Varer: Har fått nytt menyvalg for å vise vareforbruk
– LagerKasser: Kan flytte kasser til eksiterende levering

07.09.2020 – Ver 4.042 (lagerrom, IFCO-merkelapper)

– Lagerrom: Kan vises som display på samme måte som for silo
– IFCO merkelapper, Oversikt: Sortert etter navn, har lagt til søkefelt

06.09.2020 – Ver 4.041 (sortering)

– Sortering: Kan slette prisgruppe 23-26 etter at den er valgt på nytt
– Sortering: Redusert belastning med kommunikasjon med ca 50%
– Ny rutine for å sjekke kommmunikajson mot server