Oppdatering av server

Administrator kjøre IDUpgrade på server som administrator (høyre musknapp og kjør som administrator). Da blir serverprogrammet oppdatert, og bruker vil få ny versjon av klientprogrammet neste gang han logger deg på.