29.03.2021 – Ver 4.117 (treoversikt, medlem)

– Doc-Treoversikt: Kan velge kolonner i oversikten
– Medlem, Endre: Har fått knapp for å vise dokumenter