27.05.2021 – Ver 4.134 (underpakkeri)

– Underpakkeri: Kunne ikke velge produsenter eller kunder fra MedlemSøk. Har lagt inn valg i oppsett av underpakkeri for å kunne se alle produsenter.