27.04.2021 – Ver 4.123 (felt, underpakkeri, EDI bestilling, etiketter, fraktbrev)

– Felt: Valg av medium og metode ble ikke begrenset til hovedgruppe
– Bruker, Underpakkeri: Før var alle underpakker låst til vår interne FTP, dette velges nå i oppsett bruker, Underpakkeri
– Bærklient app: Oppdatert støtte for arbeid-timer som desimaltall
– EDI bestilling: Restdato var ikkje tilgjengelig når en åpnet på nytt og ikke endret antall levert
– Oppsett Bruker, Underpakkeri: Delt opp i flere faner
Kan velge om underpakkeri kan endre varer som har samme                                                                SalgsOrg som underpakkeriet
Kan velge om underpakkeri kan se/endre kunder. Vil da også                                                                kunne se seg selv som medlem.
Lagt til OrgNr
– Etiketter, Holdbarhetsdato: Tas i fra Vareregister om varen er tilgjengelig med holdbarhetsdato > 0, eller brukes default dato fra merkelappen. Før bare frå merkelappen.
– Felt, Oversikt, Verktøy: Bytte produsent er nå tilgjeng for administratorer
– Fraktbrev, Send EDI: Låser nå fraktbrevet om det ikke er låst fra før. Før bare markert som sendt.