26.03.2021 – Ver 4.114 (server, gardskart, levering,felt)

– Server: Godtar ein feil i kommunikasjon for IP-adresse blir sperret
– Server: Liste over sperrede IP-adresser viste bare de 3 første
– Gardskart: Fikk intern feil ved dekoding av gardsdata fra noen produsenter
– Gardskart: Endre størrelse på felt/teig: Lagrer automatisk
– Levering, Paller, Til fraktbrev: Vis fraktbrev viste tomme linjer.
– Felt: Kan registrere medium (substrat, plast …)
– Felt: Kan registrere felt innsatsfaktorer som personer, arbeidstimer og ekstern kostnad
– Felt, Oversikt: Om en legger inn felt som ligger utenfor «Gjeld Dato» så får en beskjed om at en må endre dato neste gang en åpner Oversikt Felt for å vise dette feltet