25.02.2021 – Ver 4.102 (Økonomi, utskrift)

– Økonomi, Vis utbetalinger: Kan tilpasse kolonner
– Utskrift liste stående/liggende: Kunne bli formatert helt feil, med mye innrykk før føste kolonne