24.0.2020 – Ver 4.055 (Avlingsresultat, lagerrom,lagerkasser, levering, EDI)

Avlingsresultat pr felt: Valg av år gjeld no høstedato, ikke dato på innlevering. Om høstedato mangler så brukes dato på innlevering.
– Lagerrom, vis spor (grafisk): Kan dobbeltklikke for å endre kasse
– Lagerkasser, lag levering: Setter høstedato (feltdato) til kassedato (inn på lager dato). Om det er kasser med ulik dato så blir siste dato brukt
– Levering, Oversikt, Sett høstedato: Viste ikke. Nå vises den om en har en kolonne med høstedato eller høsteår
– EDI, erstatningsordre: Satte ikkje eventuell underpakkeri-handle-by-GLN på nye ordrelinjer