23.10.2021 – Ver 4.183 (PO, Leveringer,underpakkeri,palleoversikt)

– PO, Oversikt: Sorterte fast etter kolonne 3, dette er fjernet slik at det er styrt av kolonneoppsettet.
– Leveringer, Oversikt: Nye kolonner for kr grunnlag bestilling, kr grunnlag fakturert, kr differanse grunnlag fakturert – bestilling, % differanse grunnlag fakturert – bestillt.
– Leveringer, Oversikt, Kontroller: Tar med sum grunnlag bestilling og fakturert. Bedre formatering med 1000-skille, og at avrekningsnummer ikke gjentas for hver palledel.
– Underpakkeri som kan legge til medlem/kunde får automatisk rettighet til å endre dei
– Underpakkeri kan autogenerere en palle for alle varene når fraktbrev lages fra EDI ordre
– Egen fakturanummerserie for underpakkeri som kan fakturere selv.
– Egen frakbrevnummerserie for underpakkeri kan velges
– Palleoversikt: Verktøy for administrator for å merke palle(deler) som ikke avregnbare. Dette kan oppheves slik at de kan avrengnes som normalt