22.09.2020 – Ver 4.054 (Avlingsresultat, oversikt paller på lager)

Avlingsresultat, Statistikk pr felt: Tar med kolonne for kg konsum
– Oversikt paller på lager, På lager og fraktbrev, På fraktbrev: Lagt inn knapper for å sette temperatur inn og ut.