21.09.2020 – Ver 4.052 (IFCO etiketter, lagerrom)

– IFCO etikett: Forbedret utskrift når den er rotert. Bredde og høyde settes slik merkelapper skal være.
– IFCO etikett: Rotering av tekstlinjer virker igjen.
– Lagerrom, Display: Bedre tekst på hver gruppe