20.09.2020 – Ver 4.050 (Prøver/tester, avrekning,kontrollveging, sortering)

– Prøver/Tester: Kan kobles mot felt. Desse prøvene kan vises via levering som er høstet fra dette feltet.
– Avrekning, send på epost: Det ble skrevet ut avrekning til alle selv om de ble sendt på epost.
– Kontrollveging: Før tilgang bare på Sortering2, nå også på Sortering1.
– Kontrollveging, Ny veging: Knapp for å endre / vise port var ikke synlifor brukere med nivå under 8
– Sortering, Juster ihht kg inn: Om ein valgte å korrigere for overvekt samtidig så vart det feil