20.01.2021 – Ver 4.084 (Medlem, behandling, levering)

– Medlem, Godkjenning: Antall sprøyter er øket fra 3 til 6
– Medlem, Godkjenning, Sprøyte: Kan legge inn vurdering for avstandsreduksjon og % reduksjon for hver sprøyte. For valg av tåkesprøyte legges inn forslag til standard tekst.
– Midler: Utvidet definisjoner til å dekke tunell/friland, samt kulturtyper og frukthovedgrupper, og avstand til vann
– Behandling, Plantevern: Sjekker at et middel kun for tunell ikke brukes på friland, eller omvendt
– Behandling, Plantevern: Får opp varsel om Vannjournal om noen av feltene er nærmere enn 50m fra vann, med info om hvilke midler som har krav og feltene som er for nærme, samt data fra valgt sprøyte mht vurdering og avstandsreduksjon.
– Levering, Kvoter: Ny oversikt som viser hvor mye produsenter har levert av kvoten i løpet av et år