18.11.2020 – Ver 4.071 (bestillinger, merkelapp/følgebrev, NLP)

– Vare, Bestillinger, «Lag paller ihht fraktbrev i dag»: Ny funksjon for å lage paller fra sortering som kobles mot fraktbrevet direkte.
– Levering, merkelapp/følgebrev: tar med teksten Øko NO-ØKO-01 om levering er økologisk
– NLP: Støtte for 1/2 og 1/3-Paller på heilpalle