17.03.2021 – Ver 4.112 ( PO, teig, felt)

– PO, Endre: Nye felt der en kan legge inn dato betalt og info om betaling, samt dato for forespørsel
– PO, Oversikt, Send: Alle som kan lage PO kan sende prisforespørsel, men sjekker om bruker kan sende PO til alle eller bare godkjennte leverandører
– Teig, Endre Teignummer: Oppdaterer Felt
– Felt, Endre radlengd/nettoareal oppdaterer Teig