16.05.2021 – Ver 4.131 (midler, sprøyting)

– Midler: Nye kolonner for avstand til vann med avdriftsreduksjon 0, 50, 75 og 90%
– Sprøyting: Korriger middelavstand til vann ihht avdriftsreduksjon