16.02.2021 – Ver 4.101 (Økonomi, fakturer, faktura, fraktbrev, levering)

– Økonomi, Oversikt priser: «Oppdater» knappen ble ikke tigjengelig når en endret dato
– Fakturer vare der paller skal faktureres: Runder antall paller pr ordre opp til neste hele palle
– Faktura som ikke var sendt: Kunne skrives ut i fra «Endre Faktura» men ikke fra «Oversikt Faktura». Dette er endret slik at en kan skrive ut også fra «Oversikt Faktura»
– Fakura, Fakturer: Om en fakturerer en bestilling eller at alle bestillinger har samme OrdreNr så blir OrdreNr satt i KlientRef på faktura
– Fraktbrev: Om ein bestilling eller bestillinger med samme ordrenr blir lagt til fraktbrevet så blir OrdreNr satt på Fraktbrevet.
– Levering, Paller, Til Fraktbrev: Knappen «Vis Fraktbrev»: viste tomme linjer