13.01.2021 – Ver 4.081 (Levering, felt)

– Levering, Kvote: Nytt valg for å vise grafisk levering mot kvote for valgt år, enten pr veke eller akkumulert
– Felt, Endre: Kan endre både antall og areal, og den motsatte verdien blir oppdatert. Gjelder alle kulturer.
– Felt, Endre: Kan sette radavstand / planteavstand selv om areal kan legges inn manuelt