12.03.2021 – Ver 4.108 (Medlem, CSV eksport)

– Medlem, søk: Endra frå medlemsnummer + etternavn + fornavn til meldemsnummer + Fornavn_Etternavn
– CSV eksport: Manglet innhold pga for lite data skrevet på hver linje (1 byte i stedet for 2)