12.02.2021 – Ver 4.099 (Paller, fraktbrev, plukkliste avrekning)

– Paller, Levering og Bestilling AutoBookUt av Fraktbrev: Bedre info i anmerk feltet: (Levering fikk ikke med AutoBookOut av fraktbrev NN)
– Fraktbrev oversikt, kolonne for «Status»: Kunne ta med info fra «Leveres til» om status ikke var satt
– Plukkliste, PakkeListe: Justert på utskrift
– Avrekning/Betalinger: Tittel på «Ifco» trekk er øket fra 11 til 24 tegn