11.09.2020 – ver 4.046 (Plukkliste, enkelt fraktbrev)

Tar nå fraktbrevdato i fra første bestilling