09.10.2021 – Ver 4.181 (Behandling, levering)

– Behandling: Alle felter ble låst etter 90 dager, nå er det bare nøkkelinformasjon som middel, felt, dato, type og hovedgruppe som blir låst.
– Levering, Oversikt, Kontroller: Tar med avregningsdata
– Levering, Oversikt, Verktøy: Nytt valg for å oppdatere Kg Kl1/2/Utkast
– Levering, Endre: Om en endrer prisgruppe for heimepakka, så blir Kg Kl1/2/Utkast oppdatert.