08.05.2021 – Ver 4.130 (innlevering)

– Innlevering, Enhet: Om det var satt opp begrensninger på enhet mot undergrupper, men ikke for valgt undergrupper, så var listen over enheter tom. Den skulle ha vist alle.