08.03.2021 – Ver 4.105 (Gardskart)

Gardskart:
– Kan måle avstand / areal (eget valg som fjerner valgt felt). Avstand kan være polylinje der meter for hver linje vises. Polylinje avsluttes ved høyre musknapp. Område kanselleres ved høyre musknapp
– Når en tegner linje vises lengde ved cursor
– Notat, Kan legge inn timeforbruk
– Lagre Bestilling: Sjekker navn/fp/Nr for OrderBy, Buyer, Supplier, DeliverTo, UltimateCustomer , HandleBy , Invoicee
– Kan vise kart over pakta teiger
– Skifter automatisk mellom gard/bruk ved valg av teig/felt, og velger riktig kartutsnitt