06.10.2020 – Ver 4.057 (Levering, Systemlogger)

– Levering, Oversikt, Verktøy, Sett Sort/Kassetype: Om en ikke valgte undergruppe så ble den slettet i leveringen.
– Levering, Endre: Om en endret en undergruppe så ble kassetype også fjernet. Nå fjernes den bare om vi velger en undergruppe som ikke er tillatt for kassetypen.
– Systemlogger: Har endret fra en kategori til alvorlighet og kategori