06.09.2020 – Ver 4.041 (sortering)

– Sortering: Kan slette prisgruppe 23-26 etter at den er valgt på nytt
– Sortering: Redusert belastning med kommunikasjon med ca 50%
– Ny rutine for å sjekke kommmunikajson mot server