03.05.2021 – Ver 4.128 (server, middel)

– Oppdatering av server: Klientprogram som prøvde å logge seg inn automatisk på nytt kom inn med gammel versjon.
– Middel: Redusert til en kolonne for avstand til vann, og bredde på buffersone er endret til en avhuking.