02.05.2021 – Ver 4.127 (EDI, faktura)

– Endret logging av EDI filer.
– Faktura, Oversikt: Kan kopiere faktura
– EDI, DedipXML: Håndterer Retur, Kassasjon og Manuelt mottat der en kan fakturere/kreditere direkte fra EDI-Oversikten.