01.02.2021 – Ver 4.094 (Prøver, notater, teig, ansatte)

– Prøver, Endre: Lagt til «Alle» knapp for å vise felt som var aktive i fjor.
– Notater: Utvidet med Kobling mot Aktivitet, UnderAktivitet og felt. Felt begrenses til ev. valg av teig, og areal/radlengd vises.
– Teig: Lagt til teignummer
– Ansatte: Lagt til støtte for gjeste-innlogging med utskrift av merkelapp med strekkode for utlogging.