FruktKlient Logg

20.10.2020 – Ver 4.064 (GH produksjonsplan, utskrift fraktbrev)

– Gartnerhallen produksjonsplan: Feilet, denne er nå testet etter konvertering og er ok.
– Utskrift av fraktbrev rett etter utskrift av palleetikett: Endret ikke tilbake til standardskriver med A4

19.10.2020 – Ver 4.063 ( BAMA EDI)

– BAMA EDI: Ved tilleggbestilling på ordrer som allerede er på et fraktbrev så legges de automatisk inn på fraktbrevet. Eksisterende ordrelinjer må heller ikke bekreftes på nytt, men venter på svar fra GH/BAMA om det er nødvendig.

15.10.2020 – Ver 4.062 (GH/BAMA EDI, Lagerrom)

– GH/BAMA EDI: Ny rutine for å lese inn PO/Shipment på nytt.
– LagerRom, vis spor grafisk: Kan merke og slette kasser.

08.10.2020 – Ver 4.061 (Økonomi, Avrekning)

– Økonomi, Avreking: Lag manuelt forskudd/Gjeld er fjernet, kan lages manuelt fra Økonomi, Vis utbetaling. Kan også bruke Økonomi, Ekstra avregningstrekk/tillegg.

06.10.2020 – Ver 4.059 (Avrekning, Ferdigstilling og eksport)

– Avrekning, Ferdigstilling og Eksport: Viser fremdrifstindikator, som også kan avbrytes.

06.10.2020 – Ver 4.058 (Avrekning)

– Avrekning: Lag eksportfil lagret filer som Unicode, er nå endret til Ansi som er likt som for eksport fra Utbetalinger.
– Avrekning, Lag bankliste: Skrives ikke ut automatisk, viser bare forhåndsvisning
– Avrekning, Utskrift og Send på epost: Viser fremdrifstindikator, som også kan avbrytes.

06.10.2020 – Ver 4.057 (Levering, Systemlogger)

– Levering, Oversikt, Verktøy, Sett Sort/Kassetype: Om en ikke valgte undergruppe så ble den slettet i leveringen.
– Levering, Endre: Om en endret en undergruppe så ble kassetype også fjernet. Nå fjernes den bare om vi velger en undergruppe som ikke er tillatt for kassetypen.
– Systemlogger: Har endret fra en kategori til alvorlighet og kategori

24.0.2020 – Ver 4.055 (Avlingsresultat, lagerrom,lagerkasser, levering, EDI)

Avlingsresultat pr felt: Valg av år gjeld no høstedato, ikke dato på innlevering. Om høstedato mangler så brukes dato på innlevering.
– Lagerrom, vis spor (grafisk): Kan dobbeltklikke for å endre kasse
– Lagerkasser, lag levering: Setter høstedato (feltdato) til kassedato (inn på lager dato). Om det er kasser med ulik dato så blir siste dato brukt
– Levering, Oversikt, Sett høstedato: Viste ikke. Nå vises den om en har en kolonne med høstedato eller høsteår
– EDI, erstatningsordre: Satte ikkje eventuell underpakkeri-handle-by-GLN på nye ordrelinjer

22.09.2020 – Ver 4.054 (Avlingsresultat, oversikt paller på lager)

Avlingsresultat, Statistikk pr felt: Tar med kolonne for kg konsum
– Oversikt paller på lager, På lager og fraktbrev, På fraktbrev: Lagt inn knapper for å sette temperatur inn og ut.

21.09.2020 – Ver 4.052 (IFCO etiketter, lagerrom)

– IFCO etikett: Forbedret utskrift når den er rotert. Bredde og høyde settes slik merkelapper skal være.
– IFCO etikett: Rotering av tekstlinjer virker igjen.
– Lagerrom, Display: Bedre tekst på hver gruppe

21.09.2020 – Ver 4.051 (Sortering, palle)

– Sortering, oversikt: Underpakkeri kan tilpasse oversikter
– Palle, Endre: Spor var begrenset til 3 tegn

20.09.2020 – Ver 4.050 (Prøver/tester, avrekning,kontrollveging, sortering)

– Prøver/Tester: Kan kobles mot felt. Desse prøvene kan vises via levering som er høstet fra dette feltet.
– Avrekning, send på epost: Det ble skrevet ut avrekning til alle selv om de ble sendt på epost.
– Kontrollveging: Før tilgang bare på Sortering2, nå også på Sortering1.
– Kontrollveging, Ny veging: Knapp for å endre / vise port var ikke synlifor brukere med nivå under 8
– Sortering, Juster ihht kg inn: Om ein valgte å korrigere for overvekt samtidig så vart det feil

13.09.2020 – Ver 4.048 (Paller,Utskrift, Faktura,Telleliste, Lagerkasse/rom, Plukkliste, Oversikter

Faktura, Endre, Legg Til: Feilmelding (TextA)
– Telleliste: Kom ikke ut liggende
– Lagerkasse, Merkelapp: Kan ta med anmerk
– Lagerrom, Vis spor (grafisk): Kan dra og flytte kasser
– Oversikter, endre kolonnner: Før så kunne en ikke klikke på tekst i firkant for å dra, en måtte klikke på tomrom i firkanten. Dette er orndet.
– Paller: Kan legge inn retur på paller etter at den er sendt om en har brukernivå 9
– Utskrift, forhåndsvisning: Lagt til knapp for å sende på epost
– Plukkliste, lag enkelt fraktbrev: Lagt til knapp for å lagre i dokumenttre
– Oversikter, Vis dokumenter: Når ein går tilbake så kunne linjen bli oppdatert med feil kolonneinformasjon

12.09.2020 – ver 4.047 (Filpos, Lagerkasser/rom, NB! ny funksjoner)

Kunne få feilmeldinger på at filpos (fp) var 0 som skulle være XX. Denne kom opp fordi FileStream lar en søke forbi slutten av filen.
– LagerKasser: Kan overføre til/fra transitt, til/fra/legge til levering.
– LagerKasser: Graf for plassing av kassar på eit spor
– LagerKasser, Display: Har blokkert for drag / drop mellom lager
– Lagerrom, Vis spor (grafisk): Ny funksjon

11.09.2020 – ver 4.046 (Plukkliste, enkelt fraktbrev)

Tar nå fraktbrevdato i fra første bestilling

08.09.2020 – Ver 4.043 (Levering, Ifco etiketter. innmelding, varer, lager/kasser)

– Levering, kolonner: Valg av feltnavn «Feltnavn alle» var ikke tilgjengelig
– IFCO etiketter: Felt/Teig er tilgjenglig via LagerKasse
– Innmelding, Nedtrekksfelt for valg av felter kunne være grået ut eller helt borte
– Varer, automatisk fratrekk av varer ved produksjon: Dette er flyttet fra «Sortering, Sorter til varelager» til lagring av paller.
– Varer: Har fått nytt menyvalg for å vise vareforbruk
– LagerKasser: Kan flytte kasser til eksiterende levering

07.09.2020 – Ver 4.042 (lagerrom, IFCO-merkelapper)

– Lagerrom: Kan vises som display på samme måte som for silo
– IFCO merkelapper, Oversikt: Sortert etter navn, har lagt til søkefelt

06.09.2020 – Ver 4.041 (sortering)

– Sortering: Kan slette prisgruppe 23-26 etter at den er valgt på nytt
– Sortering: Redusert belastning med kommunikasjon med ca 50%
– Ny rutine for å sjekke kommmunikajson mot server